Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2016.09.09.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 991. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2016.09.09. Közélet

Az olaszteleki kovácsmûhely, amelynek lelke van

A.E.Egy közel hét évre visszamenõ elképzelés, ötlet végére került fel az úgynevezett korona múlt hétvégén, amikor Olaszteleken, ünnepélyes keretek között megnyitották Nagy György kovácsmester hagyományos kovácsmûhelyét, azt a mûhelyt, amelyet a mester még az édesapjától örökölt, és ahol õ maga tanulta a szakmát. A kiállított tárgyak jórészt az édesapja szerszámai, de nagyon sok korabeli kovácsolt vastárgyat gyûjtött vagy vásárolt meg saját maga is, de voltak adományozók is, vagy másként segítõk, így valósulhatott meg ez a gyûjtemény Nagy György portáján, amely ma híven õrzi a múltat és hitet adhat a jövõnek, amelynek célja a tiszta valódi értékeket továbbadni, a kultúrát és a közösséget gyarapítani.

Az eseményen jelent volt többek között Tamás Sándor, megyei tanács elnök, aki a hagyományos kovácsmúzeumot olyan helyiségnek nevezte, amelynek lelke van. Jó sok munkát kívánva a mesterembernek -, olyan munkát, amelynek értelme, haszna és gyümölcse van -, felvetette azt az ötletet is, hogy el kellene indítani egy hagyományos kovácsmester képzést fõként fiatalok számára. ígérte, rövid idõn belül megfogják találni a módját annak, hogy ez az oktatás létrejöhessen itt Olaszteleken.
Kolumbán Sándor, Bardoc közég alpolgármestere, rendkívüli eseménynek nevezte a hagyományos kovácsmûhely megnyitót, ami nemcsak Erdõvidéken, hanem tágabb térségünkben is példaértékû. Nagy György munkája által olyan mesterséget elevenített fel, hagyományos módon, amit ma nagyon kevesen csinálnak.
“A modern kovácsmûhely és a hagyományos kovácsmûhely így együtt nagyon szépen példázza azt a folyamatot, amit tulajdonképpen mindannyiunknak járni kéne, amikor a hagyomány és a modernitás ötvözõdik. Az õ munkásságában - nemcsak a mûhelyein keresztül, hanem a mûvein keresztül, kézzelfogható az õ csodálatos hagyományos munkája, az értékõrzés és az új utak és hangok keresése milyen nagyszerû eredményekhez vezethet.” - fogalmazott Takács Zoltán, a Magyarországi Kovácsmíves Céh elnöke, aki felolvasta Walfrid Huber osztrák kovácsmester, Nagy Györgynek írt köszöntõlevelét, akit Takács, személy szerint a világ legjobb mesterének tart, ezt követõen két általa hozott kovácsoltvas tárgyat adott át Nagynak. Õ is örömmel vette a megyei tanácselnök elképzelését a kovácsképzés beindításával kapcsolatosan, hiszen ennek a jelentõsége messze túlmutat az erdélyi kereteken, Magyarországon például semmiféle kovácsképzés nem mûködik.
Szõcsné Gazda Enikõ néprajz kutató a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum munkatársa szerint, a nagyintézmények többnyire így szoktak születni, hogy egy kis lelkes ember elkezd gyûjteni, és lelket visz ezzel a gyûjteményébe.
Külön öröm, hogy itt megvalósul egy kis szakintézmény, ahol koncentráltan egy tárgytípust próbálnak mélységében megismerni, bemutatni.
Kinda István, a Kovászna Megyei Mûvelõdési Központ és a Sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum munkatársa is mondott beszédet a megnyitón, jelentõs felismerésnek nevezte azt, hogy itt, Olaszteleken, Nagy György, mûhelye mellett egy kis helyiséget biztosított az elkallódott vagy esetleg a külföldre kivándorolt tárgyak összegyûjtésére. Az õ gyûjtõ munkája szakmai szemmel történik, hiszen õ tudja, hogy évszázadokkal ezelõtt milyen hagyományos szerszámokkal, eszközökkel ûzték a szakmát, az õ éleslátását bizonyítják azok a ritka tárgyak, amelyeket a mûhelyben ki is állítottak - fûzte hozzá.
Elmodta azt is, hogy itt, Erdõvidéken bizony igazi aranybányája van a hagyományos mesterségeknek, amelyekre nagyon de nagyon oda kellene figyelni. Erdõvidéken olyan települések is vannak, ahol tizenöt-húsz féle mesterséget is mûvelnek településen belül. Ez a mai világban egy olyan megbecsülendõ érték, amelyet magasabb szinten is fel kell karolni, és támogatni kell.
Szatmári Ferenc, a Romániai Magyar Népmûvészeti Szövetség elnöke, egy mélyebb hangvételû köszöntõjében a következõ gondolatokat osztotta meg a jelenlévõkkel: “Hagyományt kaptunk õseinktõl, hagyományt kell továbbadnunk az utánunk következõknek. Nevezzenek bár mesterembernek, népmûvésznek, kézmûvesnek, de akár népi alkotónak, a magunkba zárkózás helyett az átadás a szent kötelességünk. Ezen érzéseknek, gondolatoknak szerény, de nemes példájával találkozunk itt és most, szemügyre vehetünk egy hagyományos kovácsmûhelyt, benne a hagyományosan készült tárgyakat. Itt még erõs a múlt tisztelete, és lehet a hagyományokra alapozva újat alkotni.
Mert csak úgy vagyunk képesek elõrelépni, ha elõdeink tudására, tapasztalatára építve, próbáljuk meg magunkat hozzáadva fejlõdni tovább. Nagy György így tiszteleg mestersége és a hagyomány, a kétkezi munka becsülete elõtt.
Fel kell ismernünk, hogy milyen értékek birtokosai vagyunk - hívta fel a figyelmet Rácz Lilla, az olaszteleki Daniel Kastélyszálló tulajdonosa, aki úgy látja, egy nagyvárosból érkezõ ember számára bizony akad itt tanulnivaló, ha nem is egyebet, akkor az emberi értékeket, amit a hagyományos mestereink és Nagy György is megtestesít. Mi archaikus értékként ezt fel sem ismerjük, hiszen nap-mint nap ezt mûveljük, de egy kívülrõl jött számára ez teljesen más jelentõséggel bír. Ezért fontos néha egy külsõ szemlélõt is bevonni ebbe a folyamatba, hiszen legtöbbször talán rá sem ébredünk arra, hogy melyek az értékeink, ezért is örülök ennek a hagyományos múzeum megnyitásának - fogalmazott.
Tüzes Bölöni Ferenc, olaszteleki református lelkész, egyike volt azoknak, akik legkorábbról és a legközelebbrõl szemlélhette, nézhette végig Nagy György munkásságát, fejlõdését, láthatta azt a folyamatot, amelynek a vége ez az ünnepi pillanat.
Elismeréssel beszélt a mesterrõl, aki már-már tökélyre fejlesztette mesterségét, és valódi mûvészet, amit csinál.
Elmondta, megtisztelve érzi magát, hogy szinte mindennap láthatja a fejlõdést, azt a tanulni akarást, ami jellemzi a mestert, aki a tökéletességbõl egyáltalán nem enged, és következetesen a legnagyobb áldozattal próbálja megvalósítani elképzelését. Munkáit, alkotásait elnézve, csodálva pedig, bátran ki lehet mondani - ez sikerül is neki.<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 991. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.