Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2016.06.03.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 977. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2016.06.03. Közélet

Imets Lajos vargyasi alpolgármester beszámolója az elmúlt négy évrõl

Kedves ellenzéki tanácsosok, Imets Lajos vagyok, úgy gondoltam, mivel eltelt 4 év alpolgármesteri munkám, nem vagytok, vagy nem akartok tisztában lenni az elmúlt 4 esztendõ munkáival, és a dolgok orvoslásával,  TI késztettetek arra, hogy leírjam, hogy miket is kellett megoldani az elmúlt négy esztendõ során. Érdekes, hogy az elmúlt négy évben sokan közületek azzal próbáltatok fékezni, hogy miért dolgozok ennyit, most meg a kampány idõszakában azzal támadtok, hogy mit is csináltam, vagy egyáltalán csináltam-e valamit?  A beszámolót nem idõrendi sorrendben fogom leírni, hanem feltérképezve a mindnyájunk által szeretett szülõfalunkat.  Azt meg mindenkinek tudnia kell, hogy a munkálatokat, melyeket leírok, nem szakcégekkel végeztettük, hanem a karbantartónk, a szociális munkások, és az én segítségemmel, s majdnem minden munkánkat szerencsére fényképekkel is alá tudjuk támasztani. A vízház fejlesztésével kezdeném, ahol akkoriban egy olyan rendszer volt, hogy gyakran víz nélkül volt a községünk, ide lefektettünk több mint 200 m 125 mm-es nyomócsövet, befúrtunk a baróti vízház pincéjébe, beástunk a mi vízházunk alá, és ezzel a munkával azt az alternatívat kaptuk, hogy tiszta vizet kaphassunk vízhiány esetén. A vízházhoz egy másik lekötést is terveztünk, és valósítottunk meg, ami a Kormosból kapott vizet biztosítja, ennek a lekötésnek egy nagy aknát is kellett építenünk. Volt baj a vízvezeték rendszerrel is, ahol tûzoltócsapok, kinticsapok, és a rendszer három helyen való meghibásodásának orvoslására volt szükség. A 300 m3 víztartálynál pedig a szintfelügyelõ csapot kellett kijavítanunk, s a vízház belsejébõl klórozót, szûrõket, motrokat, fúrt kutakból búvárpumpa cserélését én végeztem, szerencsére tudja mindenki a községünkben, aki akarja is tudni. Megjavítottuk a 38-as községi utat (rákosi út) és sáncot is ásattunk mellé, amit egyes tanácsosok úgy segítettek, hogy az átvevõ jegyzõkönyvet sem akarták aláírni. A volt szemétdomb területén a szociális munkásokkal több mint 2 hetet dolgoztunk, mert a környezetvédõk felszólítottak, takarítsuk el az elmúlt idõszak ajándékát. Eltakarítottuk, és betakartuk a kiszedett szemetet, ástunk sáncot, és takarítottunk még a Pusztán is. A Selyemkertre csak annyit reagálnék, hogy mivel szakcéggel volt addig karbantartva, elõször csak kisebb karbantartási munkálatokat kellett végeznünk, de mivel utána a nyakunkba vettük a gondjat, – ami anyagi okokból volt elgondolva –, ezzel a községnek kb 100.000 új lejt spóroltunk meg. A Sportcsarnok helyzetére reagálva, azt tudnám írni, hogy 2012-ben úgy kaptuk a körülötte levõ területet, hogy 2 m gyom volt, alig tudtuk lepucolni július elején, ahol addig az idõpontig kaszálva nem volt, de a benti dolgok még jobban megleptek, mivel az elõzõ években fûtés hiányában a víz nem volt kellõképp kiengedve a rendszerbõl, minden vezeték szétfagyott, így hát nem is kellett csodálkozni, hogy a villanyvezetékbõl is víz folyt, nem mûködtek a reflektorok...stb. A Sportcsarnokba a beszedett pénzbõl vásároltam az összetört székek helyére másokat, a Tûzoltó alakulatnak egy motopumpát, hálókat szereltünk fel a lelátó elé, hogy megvédjük a székeinket, megfúrtuk a pályát, hogy lehessen felszerelni a teniszhálót, felszereltük és bekötöttük a kosárlabda palánkot, hogy lehessen használni, és kicseréltük a vízvezetékeket és a széttört csapokat. A Sportpálya öltözõjének helyzetét is orvosoltuk, mivel az összes ajtó fel volt törve, a villanyvezetékek, kapcsolók, lámpák hiányoztak, és a falat leverve találtuk, mi kivakoltuk, lemeszeltük, és a színpadot is kijavítottuk, mellõle a szemétdombot eltávolítottuk, és leföldeltük, ahol 2 rendezvény is tartódott, az elsõt a Csillagkövetõk, a másodikat mi, a tanács az elkövetkezõ évben, amikor megnyertük az Europa Polgárokért pályázatot. A sportpálya 2013-tól a RIKA egyesület adminisztrálása alatt van, mely a vargyasi sportélet fellendítésére volt létrehozva (akik kiadták azt magánszemélynek: kaszálónak, legelõnek, és a bért is õk kapják), ebbõl kiindulva, józan ész szerint õk kellene felügyeljék és rendbentartsák. A tûzoltószertár fûtését is beüzemeltük, ott is szétfagyásos problémák voltak az elõzõ idõbõl, így a padlót feltörve, a vízvezetékeket és a fûtésrendszert megjavítottuk a karbantartóval. A kultúrotthon belsõ szépítésén a következõ munkálatokat végeztük: meszeltünk egyes mellékhelyiségekben, lepácoltuk a színpad és a terem padlóját, és az összes lambériát, s reflektorokat szereltem fel. A ravatalozóház teljes elkészítésén ott voltam, ahol próbált is átverni a kivitelezõ cég, de szerencsére észrevettem a hibákat, és idõben orvosolni tudtuk, lebontottuk a régi rozoga kerítést, kipucoltuk a fák gyökerétõl és bokroktól, egy új kerítést építettünk, majd kockakõvel raktuk le az oda vezetõ utat. Az iskolában és óvodában számos munkálatot végeztünk, nem is lehet felsorolni, s még mindig van, amiket a nyári szünetben meg kell oldanunk. Mártonmezeje szeméttelepnek nézett ki, és útjának javítása sem volt egyszerû, amit az elmúlt idõbõl örököltem, de szerencsére mára rendezõdött a helyzet ott is nagyjából, a 131-es megyei út mellõl elsõ években évente 6-10 traktor elszállítani való szemét akadt, szerencsére ez a helyzet mára, a rendszeres takarítással mérséklõdött, de takarítottunk számtalanszor a vargyasvölgyi út mentén is, fel a Szoros felé. Utcák javításáról annyit írnék, hogy minden évben javítottunk önerõbõl, volt mikor töltöttünk és grédereztünk, máskor a gödröket tüntettük el, de azt is kell tudni, hogy a tanács által felvett kölcsön miatt pl. a 2016 esztendõre is 0 lejt irányzott elõ a kepviselõ testület, így a nullából javítottunk az idén is az utcákban. Az orvosi rendelõ udvaráról és kertjérõl is ejtenék pár szót, mivel nem létezett már effektív a kerítes id. Sánta András és a rendelõ között, évek óta könyörgött az elõzõ alpolgármesternek, tegyen valamit, ezek után írásban kérte, hogy próbáljuk meg orvosolni a helyzetet. Mi a kerítés mellõl 7 remorka szemetet hordtunk el 2012-ben, ami az elmúlt idõkbõl gyûlt össze, és új kertet építettünk kb. 30 m hosszúságban a szociális munkásokkal. Azóta is rendszeresen takarítunk az udvaron és a kertben is. És itt be is zárnám a felsorolást, mert 4 év munkáját úgysem tudnám teljesen egy újságcikkbe belefoglalni.Végezetül pedig azt írnám, hogy az elvégzett munkámat és a komolyságot úgyis mindenki látta, és érezte, még ha nem is akarják egyesek elismerni, s bízom benne, hogy a túlnyomó többség értékelni tudta, és fogja ezekután is. 

Tisztelettel Imets Lajos,
Vargyas község alpolgármestere
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 977. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.