Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2016.05.27.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 976. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2016.05.27. Közélet

Ilkei: “Ki érdemel bizalmat, az aki már bizonyított, vagy aki még semmit?!”

A.E.A múlt heti lapszámunkban megjelent vargyasi EMNP, és Sütõ Levente-Lehel független polgármesterjelölt által megfogalmazott észrevételekre, a községben eluralkodott tarthatatlan helyzetre, és a Néppárt állításaira reagálva, hétfõn sajtójátékoztató keretén belült cáfolt Ilkei Ferenc vargyasi polgármester, illetve Imets Lajos jelenlegi alpolgármester és független polgármesterjelölt. Elsõsorban dolgozni kellene, és nem csak szövegelni és akadályozni – hangzott el többször is a vargyasi sajtótájékoztatón. Elmondták azt is, hogy míg most az ellenzék kritizál és vádol, addig az elmúlt négy esztendõben egyetlen egy határozattervezetet sem tettek le a község elõrelépéséért. Miért?!Imets pedig hangsúlyozta, õ nem vádaskodik, hanem végzi a dolgát, ahogyan eddig is tette. A polgármester a sajtótájékoztató végén álláspontját írásban a sajtó rendelkezésére is bocsájtotta, az alábbiakban ebbõl idézünk:

"... A vargyasi MPP és EMNP által támogatott független polgármester újságban nyilatkozott észrevételeiben, az elõbbi két ellenzéki párt líderjeinek véleményét vélem felfedezni, akiknek õ most az eszköze, szolgája.
Érdekes, a választási kampányban az ellenzékieknek zseniális ötleteik, elképzeléseik, terveik vannak, de az elmúlt ciklusokban, - s ha nem nyernek ezután is - csak kötték, kötik a kereket. Ha nyernének a választáson, nem tudom mit tudnának csinálni tapasztalat nélkül a szürke hétköznapokban, a szûk költségvetésbõl. Miért nem beszélnek a saját megvalósításaikról?
Tisztelt vargyasiak! A független polgármesterjelölt tanácsadói szerint elhibázott volt az önkormányzat utóbbi években folytatott beruházási stratégiája. Viszont az tudni kell, hogy mint minden községnek, városnak, így Vargyas községnek is már a 2007-2013-as idõszakra volt integrált fejlesztési stratégiája, ami össze volt hangolva a megye fejlesztési terveivel. Ez nélkül nem is lehetett volna pályázni, és a létezõ stratégiáért értékes pontokat kaptunk a pályázat elbírálásakor.
A vízhálózat kiépítése több mint 3 millió új lejbe került, amiben volt jócskán önrész is. A munkát akkreditált cégek tervei és szaktanulmányok alapján végeztettük el, ezekbe örömmel végzett óriási sok munkát fektettünk, szerény apparátusommal együtt. Azt is tudni kell, hogy az eredeti terv a baróti vízház gátjára volt tervezve, amibe az akkori MPP-s polgármester beleegyezett, és amit utólag megtagadott! Azután hidrogeológiai tanulmány alapján fúrt kutakat ásattunk, amelyekben az utóbbi intézkedések eredményeként minõségi víz van.
Ezt igazolni tudom a sepsiszentgyörgyi közegészségügy által készített laboratóriumi vizsgálatokkal. A napokban a vizsgálatokat a közegészségügy munkatársai megismétlik. Ha az eredmények jók lesznek, a sepsiszentgyörgyi Közüzemek átveszik a vízszolgáltatást. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a vargyasiaknak 6 éve ingyen szolgáltatjuk a nem éppen minõségi vizet.Az iskola bõvítésére és konszolidálására elköltött 1,5 millió lejt az Oktatási és Tanügyi Minisztérium biztosította. Az elõtér építését pedig a tûzvédelmi szabályok indokolták. Én büszke vagyok arra az épületre, mert az akkori fõtanfelügyelõ asszonnyal, a megyei tanáccsal sok közös munkánk van benne, és optimista vagyok, hogy megtelik az az iskola még gyermekekkel. Ezzel a szép és õseink által épített épülettel is szebb, gazdagabb lett Vargyas község.
A sportcsarnok építését is az Országos Befektetési Ügynökség finanszírozta, 3 millió lejbe került.
Vargyas községnek csak a területet kellett adja, és a közmûvesítésre rácsatlakoztassa. Az újságokban felsorolt hibákat értesítõ-felszólítás által a kivitelezõ cég tudomására adtuk. Õk kiszálltak a helyszínre, felleltározták a hibákat, és rövid idõn belül intézkednek, mert ha nem, akkor megcsináltatjuk a jótállási pénzükbõl. A Selyemkertben kialakított parkra is az ötszáz ezer lejt a Környezetvédelmi Alapokból kaptuk. A park elõtti parkolóhelyet és a bármikor bérbevehetõ kereskedelmi felületet önrészbõl alakítottuk ki. A parkolóhelynek nemcsak a parkba látogatók veszik hasznát, hanem a Daniel kastélyba látogatók is, különösen, akik autóbusszal érkeznek. Tessék csak visszaemlékezni a park elõtti rozoga-düledezõ, drótháló kerítésre, gondozatlan bokrokra, sivár füves területre. A parkban még óriási fejlesztési lehetõségek vannak: közösségi térré lehet fejleszteni, Erdõvidék nagyjainak szobrokat lehet állítani…. stb. Az új 2014-2020-as stratégia a parkkal kapcsolatosan még sok, színes, hasznos lehetõséget felsorol, amibõl még a vargyasi nép sok hasznot húz. A park karbantartása igaz, hogy szakcéggel sokba kerülne (26 ezer lej), de ahogy mi végezzük, önerõvel, a szociális munkásokkal a karbantartást, virágültetést, évi 1500-2000 lejbe kerül. Emlékszem, mennyit korholtak névtelenségbe burkolózó vargyasiak a ravatalozóházért is. De ma már mindenkinek nagy hasznára van, és mindenki szolgálatba veszi, ha bekövetkezik a szomorú elkerülhetetlen esemény.
Az esztergomi várostól ajándékba kapott tûzoltókocsinak és tûzoltó felszereléseknek is modern tûzoltószertárt építettünk, aminek a tetõterében a civil szervezetek, egyesületek székháza van - kihasználatlanul. A tûzoltókocsira visszatérve, és arra a vádra, hogy nem volt üzemanyag benne, mert én a benzinbonokkal zsonglõrködöm, – a vádat visszautasítom, soha az elmúlt idõszakban egyetlen egyszer sem történt meg, hogy szükség esetén ne lett volna az autóban üzemanyag, vagy ne állt volna bevetésre készen! Az erdei út is a közösségünk javát szolgálja, és a hidegaszói sátortáborral lehet civilizált körülmények közé terelni a most folyó illegális sátorozást, magán területeken. Miért papol akkor az ellenzék a magánvagyon védelmérõl?! Az is biztos, hogy sok kerékkötés után az idén megkezdõdik a csatorna építése. ígérem, ha minket választanak, jó pár vargyasi személyt alkalmaztatunk. Az utcákat azért nem aszfaltozzuk le, mert egyszer legyenek letéve a vezetékek, utána majd lehet azzal is foglalkozni.Az eddigi nagy beruházásainknál állandóan támogatott több száz ezer lejjel a megyei tanács is. Talán az fáj az ellenzéknek, hogy pár év alatt 25 millió lejt hoztunk a községbe uniós és kormány pályázatok által, amelyek mellé a vargyasi adófizetõk pénzébõl ki tudtuk spórolni, fizetni a többmillió önrészt is.
Saját költségvetésbõl ravatalozóházat, tûzoltószertárt építettünk, felújítottuk a községházát, kultúrotthont, óvodások klubját, hidakat javíttattunk fel, az alszegi bányahíd, a templom elõtti vascsõhíd, futballpálya bekerítése, színpad építés a futballpályán, közvilágítás modernizálása, faragott falunévtáblák. Az 1848-49-es emlékmûre és a dr. Borbáth Károly mellszoborra én gyûjtöttem össze a pénzt közadakozásból, és én viteleztettem ki a munkálatokat. Ez még nem a vége.
Ami a közbiztonságot, a tilosban lelgeltetést, mezei lopásokat illeti, azok megoldására elõször kemény, szerves törvények kellenek, ami védi a magánvagyont is, amiket be kell tartani, szigorúan végrehajtani. Ez mellé kellenek a közösségükért, magánjavaikért kiálló, bátor emberek, akik legalább a büntetõ jegyzõkönyveket aláírják, mert a tanú aláírása nélkülözhetetlen a büntetéseknél. Felvilágosítom a tisztelt polgármester jelöltet, és az EMNP-MPP-t, hogy jelenleg közpénzbõl sajnos magán területeket nem szabad védetni, a lakosság összefogása pedig ilyen téren illúzió, gyakorlatilag lehetetlen, mert ezzel volt már próbálkozás.
Azt is tudniuk kell a tisztelt vargyasiaknak, hogy a tavaly javasoltam az összes szántó, kaszáló, legelõ területek felmérését szaktopográfus céggel, mert teljes felmérés nélkül a hátralévõ birtoklevelet kiállítani helyesen nem lehet. Az erdõk mindenkinek a régi elhelyezés helyén vissza vannak mérve. Az indoklásban felsoroltam a pozitív eredményeket is. Csak egy példa, el fog jönni az az idõ, amikor az APIA nem fogadja el a támogatási kérést, felmérés és telekkönyveztetés nélkül. Az indítványomat az ellenzékiek a törvényességre hivatkozva nem merték felvállalni, így elbukott. Összegzésként megállapítom, hogy nem az ellenzéki ellenfeleink találják fel a spanyolviaszt, mert az gazdagon le van írva a 2014-2020-as fejlesztési stratégiában. Csak az nem mindegy, ki, hogy tudja kivitelezni a fejlesztést, tapasztalat, gyakorlat, összeköttetések, jártasságok hiányában, különösen ha úgy gondolkodik, hogy nem kell iskola bõvítés, sportcsarnok, Selyem park, föld visszamérés, erdei út, idegen beruházó. A kultúra fontos, eddig sem volt elhanyagolva, de belõle Vargyason nem lehet megélni, ahhoz egyszer infrastruktúra és erõs gazdasági élet kell.... “
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 976. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.