Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2015.11.06.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 948. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2015.11.06. Közélet

Angyalokká lettünk? Jön az angyal?

Az Erdõvidék múlt heti számában közölt, személyemet érintõ cikkhez szeretnék olvasóként hozzászólni. Az írónak nemes neve van és még nemesebb egyházi tisztsége. Ezeket én nem akarom használni, inkább szorítkozom a keresztnév használatára.Ferenc! Vegyük sorrendbe a dolgokat, eseményeket: Kincses Kálmánnak januárban te gratuláltál elsõnek és közölted vele, hogy õ lesz a lelkészünk. Lányodék Kisgyörgy feliratú borral üdvözölték a "nekünk való lelkészt". Február közepén éles megfogalmazásban adtad tudtomra, hogy õ nem lehet a lelkészünk, igaz, nem hagytam szó nélkül egyre nagyobb hangerõvel elõadott parancsodat.
Ekkor tettél említést Tordai Zsuzsa kántori kinevezésérõl. Két éven keresztül teljes egyetértésben voltunk, miszerint egy olyan lelkészt kell keresni, akinek felesége kántorizál, hogy minden területen tudja segíteni férje munkáját. Cikkedben két dolgot említesz, amiért úgymond én neheztelek rád. Az elsõ a kántorizálás kérdése. Errõl mi a februári kioktatásom óta nem beszéltünk. Ezt azért teszed, mert el akarod terelni a figyelmet az igazi okokról. Másodszor a kórus felbomlásával vádolsz, de ezt mindenki érzi, tudja, hogy érveid hiányában hozod elõ. A kórustagok biztatás nélkül álltak félre, annál józanabbak, önérzetesebbek és tisztánlátóbbak, mintsem befolyásolni kellene õket (távozásukhoz Zsuzsika magatartása is nagymértékben besegített). Viszont nem beszélsz arról, Ferenc, hogy egy önszervezõdõ kicsiny gyûlésen az egyház nõtagjait nemiségük felõl gyaláztad, asztalomat döngetted, miközben ordítozva tolvajnak, csalónak, hazugnak neveztél engem és feleségemet és 2000 +2500 Euró ellopásával vádoltál. Az utóbbi öszszeggel való vád miatt ablakba nem illõ levelet kaptál Békéscsabáról.
Ferenc! A szept.10-én tartott presbiteri gyûlésen egy úgymond Szegedi Csanád, volt magyar parlamenti képviselõ nevében általatok írt gyalázkodó, rágalmazó, koholt vádakkal tele levelet olvastál fel. Méghogy olvastad: üvöltötted, amitõl a presbiterek is megrökönyödtek és ledöbbentek. Amikor hivatalosan kértem a levelet, az eredetiség kivizsgálása érdekében, az esperes azzal utasított rendre, hogy az nálad van. Fellépésem hatására lányaid találkozót kértek, ahol bocsánatot kértek apjuk viselkedéséért, a levélhamisításért ( õk csak irka-firkának nevezték), tehát elismerték létezését, melyet a presbiteri jegyzõkönyv is rögzít. Én lányaid által, a gyülekezet elõtt történõ kézfogással megerõsített megbocsájtásra tettem javaslatot, amire a rám zúduló további rágalmazások miatt nem kerülhetett sor.
A támadást tovább fokoztátok a következõ presbiteri gyûlésen is, amelyen vejeid vették át a szót, és folytatták az általad elindított manõvert (lásd mikrobusz és a segélyszállítmány kérdése). További hazug vádjaidról ne is beszéljek (teljesen üres kassza, a téli fa hiánya, stb). Arról sem beszélsz, hogy a templomépítésre 25 évet áldozó hat asszonyt az ördög leányainak nevezted? És a többi, és a többi ...Lujza! Fáj a lelke mindazért, ami önökkel történt. Mi történt önökkel? Miért fáj? Miért kezdték el? Ki küldte önöket házagolni, presbiterekhez, barátaimhoz, gyülekezeti tagokhoz, hogy engem és egész családom becsületét bemocskolják, megalázzanak, sárbatiporjanak, eddigi munkánkat hiteltelenítve. Lujza, tették ezt önök utcán, utcasarkon, üzletekben, éjjel és nappal, reggeltõl estig, hónapokon keresztül.
Még az anyatársamnak is megpróbáltak bemocskolni. Helyszûke miatt nem tudok mindenre kitérni, de még elmondom, megbotránkozva hallották egyesek, hogy az egyik üzletben a kórus pénzének ellopásával vádolt engem, hangos rikácsolások közepette.Meddig képesek önök elmenni a hazudozásokkal, úgy viselkedve, mintha ebben a városban csak önök élnének? Több ezer embert ismerek a városban és vidékünkön, férfit és nõt, de nem hiszem, került volna egy is, aki minderre képes lett volna.
Tünde! Nem boldogít, hogy önt is meg kell szólítsam ebben a levélben. Nem feledhetem el irányomban, gyermekeim, fõleg fiam iránt és az egyház iránt tanúsított ragaszkodásukat és szeretetüket, de úgy vagyok, mint Dsida, nem hagyhatom szó nélkül, elfogyott a türelmem, elszakadt a cérna. Ha szülei fehérhajú, békés nyugdíjasok (levelük végén mint békességre törekvõ angyalok mutatkoztak be), miért nem állította le idõben?
Higgye el, hogy nagy hitelvesztés környezetük számára ez a háború és az önök általi megközelítése. Még a Szárazajtáról beszármazott családokat is feldúlta viselkedésük. Kár érte, nagy kár...Sokan kérdezték, ha nem ön a nõszövetség elnöke, miért szervezett mûsort, és miért fogadta el az elnöknõnek szánt virágcsokrot? Önök egy komoly, megbecsült, köztiszteletnek örvendõ családdal kerültek rokonságba az idén tavasszal, ezért volna most szükség a józan visszafogottságra és távolságtartásra a mindenkinek csak kellemetlenséget okozó alkalmaktól. Lehet, nem hiszi, de fáj a lelkem, hogy önt is meg kellett szólítsam e nyilvános levélben. Zsuzsanna-Zsuzsa! Gyerekeknek szokták mondani: kicsi voltál, mikor születtél. Az elmúlt napokban újra rájöttem, hogy te kicsi is maradtál. Te is házalsz, aláírók után nyomozol. Én azt javasolom, emelkedj föl a jó hírû és tekintélyes Aczél család szintjére, és házagolás helyett fogj hozzá, és tanuld meg a zeneelméletet, mert sok a pótolnivalód. Most csak ennyi, de a következõ elszólásom nagyobb lesz! B.István! Többen összeszámolták nyilatkozatai alkalmával, hányszor nem mondott igazat, lapított vagy védte a hamisságot. Ön kihozta, hogy egyedül én vagyok a felelõs a történtekért. Négy évtizedes szolgálatom alatt csak kevés esperesnél tapasztaltam, hogy az üldözött lelkész mellé állt volna, és próbált volna józanul mérlegelni. Ezért volt sok lelkészhalál. Összegzés: Kedves olvasók! Ez a rágalomhadjárat az elmúlt hetekben tovább bõvült. Egy hölgy a Székely Idõben csúfolt ki, majd valaki hamisan Szegedi Csanád nevét használva, a Petõfi utca nem létezõ, a 198-as számot használva, kétoldalas levelet küldött nekem. Az egyik oldalán ugyanazok a vádak ismétlõdnek, amelyeket Ferenc olvasott be a presbitérium elõtt, a másik oldalán egy bizonyos, magát Tilinkósnak nevezõ társaság mocskol, nyomdafestéket nem tûrõ szavakkal (ezek 2008-ban kilenc levelet küldtek nekem). Honnan ez az összefüggés, kapcsolat a nyilvános személy, az álarcos személy és a Tilinkósok között? Majd minden kiderül, mert ha ezen a ponton sem bírnak leállni (az uzonkai házam felgyújtásával fenyegettek), akkor meghívást kapnak az érintett személyek a Szegedi Csanád ügy miatt a Budapesti I sz. Kerületi Bíróságára, mivel nemcsak hamis, hazug levelet írtak, hanem felhasználták, bemocskolták egy külföldi politikus nevét.Ami a baróti jövõnket illeti, ünnepélyesen bejelentem, hogy rövid idõn belül elhagyjuk a felsõ papilakot, nem akarom tovább hallani öntömjénezésüket, hogy lakást biztosítottak számomra. És azt sem, hogy fogjam be a számat, mert órát és abroszt is vettek nekem. A lejáratásom híre erdélyi méreteket vett, mindenkinek visszatérõ kérdése: hol volt a presbitérium? Ha nem tudott õrhelyén állni, szomorú szívvel búcsúzom, és síratom a még pár hete egyházára büszke, drága gyülekezetet, melynek lelkében olyan mély sebet vágtak, mely csak nagyon késõre gyógyul be.

Krizbai Imre, nyug. református lelkipásztor
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 948. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.