Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2015.10.16.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 945. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2015.10.16. Közélet

Talán hamarabb kellett volna tárgyalóasztalhoz ülni... 

Jövõ héten felmérik a tennivalókat az épületben

A.E.A Diákdombon, ha jövõben nem is zajlik oktatás, de ezt a reprezentatív mûemlék épületet nem szabad sorsára hagyni - fogalmazódott meg a baróti polgármesteri hivatal gyûléstermében tartott, szerda délutáni tanácskozáson. A katolikus egyház képviselõi egyértelmûen hansúlyozták szándékukat: mindenképp azt szeretnék, hogy a tulajdonukban levõ ingatlan továbbra is iskolaként mûködjön. Ezzel a kijelentéssel a teremben ülõk is egyetértettek, a miként és hogyan kérdésekben azonban még tovább folyik a tapogatózás. Az épület sorsáért aggódók kissé fellélegezhetnek, hiszen az ülés egyik hozadéka az volt, hogy eldöntötték, jövõ héten szakemberek bevonásával megnézik, melyek azok a pontok az épületben, amelyek sürgõs javításra szorulnának. Ezután újból tárgyalóasztalhoz ülnek - ígérték - és megpróbálnak közösen megoldást találni az évtizedes problémákra.
A tárgyalást, - ahol Tóth József plébános és az egyháztanács tagjai mellett jelen volt Zajzon Csaba, a Gaál Mózes Gimnázium igazgatója, és a helyi tanács mindhárom frakciójának képviselete, - Lázár-Kiss Barna polgármester nyitotta meg, majd átadta a szót a találkozó kezdeményezõinek, az MPP frakcióvezetõjének, Nagy Istvánnak, aki ismételten elmondta, hogy a helyzetrõl elõször a sajtóból értesültek. Igaz, valamelyik ülés Különféléjében a polgármester említést tett elképzelésérõl, hogy megszüntessék a Diákdombon az oktatást - emlékezett vissza, elmondva, reméli, hogy ez a dolog, jelen pillanatban, csak a katolikus egyház ingatlanjáról, és nem pártpolitikai dolgokról szól. Elmondta azt is, hogy pártja miért nem szavazta meg a szerzõdés felbontását, õk úgy látják, nem ez a jó megoldás, bíznak abban, hogy meg lehet találni egyeztetés útján a közös hangot, ezt fõként a gyerekek érdekében. Sérelmezte, hogy olyanról beszélgetnek, amirõl már van hozva egy határozat, úgy vélte, kétszer is megkerülte a szekér a lovat. Meglátása szerint a megoldás egy partnerségi szerzõdés megkötésében lenne, - erre van is precedens -, ami az elkövetkezõ idõben egy normális együttmûködés alapjait fektethetné le, mert az nem megoldás, hogy a diákokat a Vállalkozó Központban és más helyeken zsúfoljuk be – mondotta.
A Néppárt frakciójából jelen levõ Antal Mihálynak is hasonló volt a véleménye az elõtte felszólalóéval, több ember véleményét tolmácsolva mondta, pártja is szeretné, ha a Diákdombon továbbra is oktatás folyna.
Zajzon Csaba iskolaigazgató felvázolta a fõbb okokat, aminek következtében az ügy eljutott oda, hogy kiköltöztek az épületbõl. A Katasztrófavédelmi Hivatal még idén tavasszal, az ellenõrzés során letiltott két kazánt, egyik a Petõfi utcai, a másik a Diákdombi iskoláé volt, az elõbbit rendbe tudták hozni, ám a diákdombi kazánt, amelyik a fûtést biztosította, nem lehet megjavítani, mivel régi, és nem fognak rá mûködési engedélyt kapni. Ilyen körülmények között maximum egy hónapig tudtak volna ott mûködni, utána a hideg miatt úgyis ki kellett volna költözniük. Így, kérték a hivatalt, mivel érvényes szerzõdése van a plébániával, hogy járjon közbe a fûtés és az illemhely -, amire már több szülõi panasz érkezett - problémájának a megoldásában.
“A polgármester úr mondta, hogy levelet fog intézni a plébános úrhoz, és megkéri, hogy a javítási munkálatokra különítsenek el pénzt (...). A polgármester nekem annyit mondott, hogy a plébános úr ezeket a feltételeket nem tudta biztosítani, ezért úgy döntöttünk, hogy megoldjuk a problémát másképpen, így kerültünk az Üzletkötõ Központba”.
Tóth József plébános úgy látta, hogy ez ügybõl kifolyólag az utóbbi hetekben, hónapokban személyét picit besározták a médián keresztül, ezért mindenképpen tisztázni szeretné a dolgokat. Elmondta, õ a polgármesternél júliusban volt elõször, a hivatal akkor el volt maradva a havi bérek kifizetésével, az egyház pedig fizetésképtelen volt, ezért ment oda, hogy kérje, utalja át a pénzeket, amit szeptember 17-én meg is kaptak. Azon a találkozón, távozása elõtt említette Lázár-Kiss Barna ezt a problémát, (kazán és illemhely), Tóth akkor azt mondta, hogy az õ értelmezése szerint, ami írva van az érvényben levõ szerzõdésben is, a javítás nem az egyház feladata. Ezzel az elöljáró is egyetértett akkor, mondván: igaz, mert az elõzõ kazánt sem az egyház vette (mint utólag kiderült, ez azért történhetett, mert a kazán vásárlásakor nem az egyház tulajdonában volt a Diákdomb). Ezzel a téma le volt zárva, ám ez Tóth József szerint semmiképpen nem nevezhetõ egyeztetésnek: “Ön az újságokban több alkalommal nyilatkozta, hogy voltak egyeztetések, elnézéssel legyen mondva, nem volt egyetlen egy tárgyalás sem. Ehelyett jött a kiköltözés a tanévkezdés elõtti napokban, jött a felmondólevél, október hetedikén pedig jóváhagyta a tanács a szerzõdésbontást, másnap pedig meghívnak erre a bizonyos gyûlésre. Az én logikámnak ez a sorrend sehogy sem felel meg. Ezt az ügyet nem most kellett vona tárgyalni, hanem valamikor júliusban, és akkor nem itt tartanánk. Ezzel a döntésükkel úgy érzem, mindenkinek ártottak” - fejtette ki álláspontját, majd a még érvényben levõ szerzõdésbõl felolvasta azt a részt, amelyben az áll, hogy az ingatlan belsõ javítását a bérlõnek kell elvégezni. Elmondta azt is, hogy például 2011-ben leparkettázták a tantermeket Nagy József megyei tanácsos közbenjárásával, a munkadíjat, a 18 ezer lejt az egyház állta, pedig ez nem az õ dolguk lett volna. Amikor 2004-ben megkapták az iskolát, akkor tetõzetet javítottak, 2010-ben újracserepeztek, a máladozó kéményeket feljavították, és az iskolát új köntösbe öltöztették elõl-hátul, 2013-ban a mosdót újították fel valamenynyire, ez sajnos nem bizonyult tartósnak. Kíváncsi volt arra is, hogy melyek azok a munkálatok, amelyeket az elmúlt idõszakban a polgármesteri hivatal végzett, - ahogy az a sajtóban is megjelent -, hiszen ha annyi javítás volt, akkor hogy lehetséges, hogy 19. századi állapotok uralkodnak az épületben, valamint az épületet ki lakta le 1948 óta? - tette fel a kérdést.
Lázár-Kiss Barna továbbra is fenntartotta azt az álláspontját, hogy az egyház dolga lett volna a kazán cseréje és az illemhely felújítása. A hivatal csak addig tudott benne javításokat végezni, amíg Barót város tulajdonában volt az ingatlan, azóta megváltozott a jogi helyzet. Sajnos befektetni a hivatal semmiképpen nem tud, mivel a hivatal csak a saját ingatlanjaiba fektethet be - hangsúlyozta.
Nemcsak a kazánnal van gond, hanem a fûtéssel is, és a kanalizálással, a szennylé a környezõ tömbházakból az udvarra szivárog, penészednek a falak, de probléma az épületben a lépcsõ is, ami lassan életveszélyes - derült ki. Lázár-Kiss azt is leszögezte, hogy ezzel a mostani szerzõdéssel nem lehetett ezt a helyzetet fenntartani, új szerzõdésre van szükség, ahol konkrétan lefektetik a felek kötelezettségeit, személy szerint nem zárkózik el ettõl, bármikor kész tárgyalni egy új szerzõdés feltételeirõl, azonban elõre kell tekinteni, ott van a városnak az iskolakampusz, amelyet lehet, hogy csak 25 év múlva fejeznek be, vagy az új pályázati lehetõségnek köszönhetõen 1-2 éven belül. Akkor, ha ez megvalósul, akkor a Diákdomb helyzete átértékelõdik, ráadásul az elkövetkezõ két évben hat osztállyal kevesebb lesz Baróton, ezzel számolni kell. Pál-Szilágyi Zoltán, az RMDSZ frakcióvezetõje is úgy látta, hogy nagyon meg kell nézni a feltételeket, és nem egy-két évre tervezni iskolát, hanem az elkövetkezõ ötven évre, és hogy ne kényszermegoldásokat eszközöljenek, hanem normális, minõségi oktatást lehessen folytatni Baróton, ha kell, akkor a Diákdombon is.
Vass Csilla MPP-s tanácsos szintén a hosszútávú megoldást támogatta, de nem úgy, hogy megszüntessék a Diákdombot. Két példát ismertetett, az egyik a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumé, a másik pedig a csíkszeredai Márton Áron iskoláé, az egyiknél a hivatallal úgy kötöttek bérleti szerzõdést, hogy az összegbe belefoglalták a javítási munkálatok összegét, az utóbbinál pedig az egyház átadta hosszabb idõre a hivatalnak az ingatlant, több millió eurós pályázati pénzbõl újították fel azt. A két órás ülés végén a felek úgy látták jónak, az ügy elõremozdítása érdekében, elõször szakembereket hívnak, erre a jövõ hét folyamán kerül sor, akik majd megnézik, mit kell javítani, mit kell kicserélni az épületben, véleményüket meghallgatva meglátják, hogy mit tudnak csinálni.
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 945. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.