Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2015.02.27.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 912. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2015.02.27. Művelődés

Botár István régész: Értékében Orbán Balázs Székelyföld leírásához hasonló ez a mostani munka

Dobó - Egykori település a Kormos mentén

A.E. Nemcsak Erdõvidék, Székelyföld, hanem összességében az egész Erdély történelmére nézve is fontos, és hiánypótló könyv jelent meg nemrégiben a Dobó-Valál Egyesület gondozásában. A több mint kilencszáz oldalas kötet címe: Dobó - Egykori település a Kormos mentén, a könyvet az “Erdõvidéki Történelmi Adatok” többkötetes történelmi sorozat elsõ számaként mutatták be Baróton, szerzõje a vargyasi születésû Fehér János történész-mûvészettörténész szakember. A kötetet Botár István régész (Csíki Székely Múzeum, Csíkszereda) ismertette, meglátása szerint egy olyan munka született, – többek között az alapos utánajárásnak és összefogásnak köszönhetõen – amire méltán lehet büszke Erdõvidék. Ezek a könyvek amolyan építõkockái és sarokkövei történelmünknek, identitásunknak, amelyek akkor is fognak létezni, amikor mi már nem leszünk, s ami szól úgy a történelemben jártas szakemberhez, mint a laikus olvasóhoz – fogalmazott. Kiderült az is, hogy a könyv egyáltalán nem könnyû “falat”, ám olyan forrásmunka, ami akár kétszáz év múlva is megállja a helyét.


Üzenet a múltból
Derzsi Sámuel, a Dobó-Valál Egyesület elnöke szerint, a Dobó-Egy település a Kormos mentén címû könyv olyan információkat is tartalmaz, amire, ha odafigyelünk, akkor akár erõt is meríthetünk az itthonmaradáshoz, ami az itthoni munkára, feladatvállalásra ösztökéli az embert, a folyamatos siránkozás helyett. “Az akkori élet tízszer-hússzor nehezebb volt, más volt a rend is, mint most, s bár akkor is volt emberi gyarlóság, zûrzavaros, bizonytalan idõk, de ennek ellenére volt összetartozás és összefogás, tudtak az emberek együtt dolgozni, és építeni a jövõt.” Mint történelem iránt érdeklõdõ laikus fogalmazta meg benyomásait a könyvben olvasottakkal kapcsolatosan az egyesületi elnök.


Értékmentés és értékteremtés
Botár István régész számára megható dolog, ahogyan ez a mû megszületett, egy olyan vidéken, mely Kolozsvár, Székelyudvarhely, Sepsiszentgyörhöz mérten egy lesajnált régió. Mégis, itt egy közösség össze tudott fogni azért, hogy ez a könyv létrejöjjön, s nem is akármilyen mûvet tart kezében az olvasó, mert ebben nemcsak Dobóról, a település történetérõl van szó, e könyv által jobban megismerhetjük Erdõvidék középkori és kora újkori történelmét is, sõt ezen is túlmutat, egész Erdély történelmére vonatkozó adatokat találhatunk meg itt.


A helytörténet, mint fontos láncszem
A helytörténésznek, a helytörténeti kutatásoknak, – a közhiedelemmel ellentétben –, fontos szerepe van a történetírásban, ugyanis sokkal pontosabban tudja beazonosítani a helyi forrásokat, ami sok esetben pl. a neves történészek által kiadott mûvekben pontatlanul jelenik meg. Ez az álláspont igazolódik vissza a könyvben is, ami egy olyan falunak a történetét foglalja össze, amelynek még írmagja sem maradt, csupán néhány épületmaradványa, romos temploma és kápolnája, ám a mûben levõ pontos történelmi, levéltári adatoknak köszönhetõen, Botár István régész meggyõzõdése, hogy Dobó története egészen az Árpád korig nyúlik vissza, és ha a jövõben ott ásatásokat végeznének, minden bizonnyal erre bizonyítékot is találnának.


Dobó- Egykori település a Kormos mentén
Fehér János történész-mûvészettörténész, a könyv szerzõje, a munka elõzményeirõl beszélve, már az elején kihangsúlyozta, hogy ilyen mûvet nem lehet bulvárnyelvezettel megírni, utalva ezzel, a “nehéz könyv “ jelzõre. Ezért nem is ajánlja, hogy az ember egybõl nekiveselkedjen, és megpróbálja kiolvasni az egészet.
A kötet részletes hely- és névmutatót, valamint terjedelmes kritikai apparátust is tartalmaz. Az egész történet a Csíkszeredai Állami Levéltárban, a Székelyudvarhelyi Múzeum ma ott található gyûjteményében, “véletlenül” felfedezett, a XIX századi, a Daniel család és a dobói leszármazottak között levõ, közel hatszáz oldalas, szakadozott, sáros, fennmaradt pereskedési jegyzõkönyvébõl indult.
Ezt a szerzõ átírta a mai nyelvezetre - az eredeti tervek szerint ezt a jegyzõkönyvet (a könyvben ez egészében megtalálható) egy bevezetõvel ellátva szerették volna kiadni, ám Fehér János több éves levéltári kutatói munkájából, és tapasztalatából kiindulva úgy gondolta, érdemesebb volna jobban utánajárni a dolgoknak. Tovább kutatott, ezúttal a Gyulafehérvári Püspökség Levéltára, majd a Kolozsvári Állami Levéltár volt a következõ helyszín, itt gyûjtötte össze apránként a Dobóval kapcsolatos adatokat, így állt össze lassan, a több mint kilencszáz oldalas mû.
A Dobó-Egykori település a Kormos mentén - három nagy fejezetre osztható, az elsõ felében Erdõvidék középkori és kora újkori története kapott helyet, ami mûvelõdéstörténeti szempontból nagyon érdekes és fontos fejezete a vidék történelmének.
A második rész Dobóról és Erdõvidékrõl szól, ahol érdekességként megjelennek a dobói remeték is, akik az egykori kápolna mellett laktak.
A harmadik fejezet a kor önvédelmi stratégiájára fektet hangsúlyt, (rejtekhelyek, templomvárak) amely révén betekintést nyerhet az érdeklõdõ, hogy melyek voltak azok az események, elõzmények, amelyek befolyásolták Dobó elhagyását.
A történet azonban itt nem ér véget, az Erdõvidéki Történelmi Adatok sorozat következõ kötete, mely a bölöni unitárius vártemplomról fog szólni, a tervek szerint idén nyár végén lát napvilágot. A Dobó-Egykori település a Kormos mentén címû kötet megvásárolható a Dobó-Valál Egyesületnél (tel: 0723-226118), valamint Baróton az Éva üzletben.

Fehér János, a könyv szerzõje dedikál<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 912. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.