Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2014.10.10.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 893. lapszám "Magazin" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2014.10.10. Magazin

A szavahihetõ ember 

"Talán ódivatú értéknek tûnik a tisztelet, a lojalitás, a bizalom, a büszkeség, a támogatás, a hûség, a megbízhatóság, az erõs lelkûség, a dolgok átlátása, az állhatatosság, de mi, akik ezeket vállaljuk, érünk annyit, mint bárki más. Pazarló társadalomban élünk, de ha mi megtartjuk a szavunkat, ha ott vagyunk, amikor megígértük, ha megbízhatóak és szavahihetõek vagyunk, ezzel kiemelkedünk a többiek közül."
(Ismeretlen szerzõ).

Azt az embert nevezhetjük helyes értelemben szavahihetõnek, aki az emberség igazi értékeinek felel meg. Aki kifelé jónak akar látszani, annak legelõször is belül kell jónak lennie. Ebbõl következõen a szavahihetõség legegyszerûbb meghatározója, hogy az ilyen ember az teszi, amit mond, és azt mondja, amit valóban hisz.
Mindig arra tanítottam tanítványaimat, hogy szavahihetõségükkel majd nagykorukban is segítsenek embertársaikon eligazodni, a helyes utat megtalálni. A szavahihetõ embernek minden szavát, ígéretét elhisszük, és bízunk is benne.
Szavahihetõnek nagyon fontos lenni, még akkor is, ha ez nem jár elismeréssel és gazdagsággal! "Az a szavahihetõség jellemezzen mindig benneteket, melyhez hozzátartozik, hogy az ember bensõje megfeleljen az emberség igazi értékének. Ne igazodjatok a változó személyiségek eszmeáramlataihoz." - mondogattam tanítványaimnak.
A legtisztább, ha érvényesülésünk érdekében tartózkodunk a hízelgésektõl, s az uralkodó vélemények kedvéért sose adjuk fel önmagunkat, mert ezáltal leszünk szavahihetõek.
Fontos a fiataloknál, hogy személyiséggé formálódásukban emberszeretõ, nem megalkuvó, igazság és szeretetet kedvelõ, becsületes emberek legyenek, olyan emberek, akiknek a szavában mindig mindenki megbízik. Gyakran minõsítünk közéleti személyiségeket, vagy más ismert embereket hitelesnek.
Õk azok, akiknek az értékes tulajdonságait méltányoljuk, pozitív magatartásukat, példás viselkedésüket, megnyilvánulásaikat elismerjük.
Nem mindig föltétlenül a diploma határozza meg a szavahihetõ ember jellemvonását, magatartását. Szavahihetõ, hiteles személyiséget azonban nem csak az úgynevezett nagy emberek között találunk, bármely közösségben lehetnek - többnyire vannak is - hiteles, tiszteletre méltó, egyszerû emberek is.
A "szavahihetõ" szinonimái (szinonimaszótár.hu): nemes, jóságos, jóindulatú, tisztességes, korrekt, jellemes, erkölcsös, lelkiismeretes, feddhetetlen, rendes, jóravaló, megbízható, gerinces, õszinte, kötelességtudó, szavatartó, becsületes, nobilis, derék, igazmondó, egyenes, felelõsségteljes, hiteles, odaadó, sportszerû, fair.
A szociálpszichológia az a tudomány, amely feltárja a szavahihetõség, a hitelesség magatartásbeli, lélektani feltételeit, összefüggésben az emberi együttélés törvényszerûségeivel.
Amerikai pszichológusok - többek között E. Archonson, B. F. Skinner, vagy a magyar származású J. P. Forgas - dolgozták ki a hiteles személyiség tudományos értelmezését, rámutatva az alapvetõ jellemvonásokra, tulajdonságokra, tényezõkre, amelyek jellemzik a szavahihetõ, hiteles embert. Melyek e személyiségvonások?
A szavahihetõség az egyenes, korrekt ember vonása; az ilyennek ismert emberben megbízunk, véleményét, tanácsát elfogadjuk. A jellemhibákkal terhelt, gyenge személyiség nem képes arra, hogy kitartson álláspontja, nézetei mellett. Sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik - érdekeik vagy pillanatnyi elõnyeik hatására elfelejtkeznek arról, amit korábban hirdettek, vallottak.
Az ilyen emberben, aki gyakran megtéveszti bizalmunkat, azzal szemben nem tudunk õszintén megnyilvánulni.
Ha kiismerjük, sokszor az az érzésünk, hogy az általunk mondottakat esetleg felhasználja ellenünk. Az ilyen embereket "köpönyegforgató" jelzõkkel illetjük, és sehol sem tartják hitelesnek, akárhol tevékenykednek is, akár a parlamentben is.
A hiteles személyiség nem teheti, hogy családi, baráti, politikai összefonódások révén, vagy éppen magasabb beosztásúak jóindulata érdekében, "csúszópénz" reményében, elõnyhöz juttasson valakiket. Az ilyen kivételezés mindig mások - egyén vagy társadalom - róvására történik.
A hiteles személyiség alapvonása mindig az kell legyen, hogy amit tesz, ahhoz értsen, szaktudása legyen, szakmáját jól végezze. Nem lehet hiteles az a személy, aki hozzáértés nélkül belefog feladatok elvégzésébe, elvállal beosztásokat, betölt olyan feladatokat, amihez "lila gõze sincs", vagyis hozzá sem ért.
A szavahihetõséget nem kapja "készen" az ember. E képesség a jellembõl, a nevelésbõl, a jó példa követésébõl fakad, õszinteséggel, bátorsággal és egyenességgel kell kivívni. A szavahihetõ ember bármilyen társadalomban érték, és az ilyen ember a társadalom, a fejlõdés elõmozdítója.

Összeállította: Antal Izabella
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 893. lapszám "Magazin" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.