Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2014.06.13.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 876. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2014.06.13. Közélet

Hétközben a kultúráé volt a fõszerep

A.E. A Városi Mûvelõdési Ház nagytermében negyedik alkalommal megrendezett Zöldikék Környezetvédelmi Vetélkedõvel vette kezdetét szerdán, az öt napon át tartó Barót Napok rendezvénysorozat.
Lapzártánk elõtt a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár, Pál Antal termében bemutatták az Egyed Ákos akadémikus, történész által írt, Bodos falu monográfiáját.
Ezt követõen Fehér János mûvészettörténész, Erdõvidék középkori és kora újkori történetének fõbb kérdéseirõl tartott vetített képes elõadást.
Csütörtökön délelõtt a Városi Mûvelõdési Ház nagyterme adott otthont, a baróti Cimbora óvoda szervezésében sorra kerülõ, Erdõvidéki Népi Gyermekjáték és Tánctalálkozónak.

Az idei Zöldikék környezetvédelmi vetélkedõ témája az újrahasznosítás volt

AZ ÚJRAHASZNOSíTÁSRÓL

Öt csapat nevezett be a negyedik alkalommal, a Zöld Ifjak Környezetvédõ Egyesület (ZIKE) által megszervezett Zöldikék Környezetvédelmi vetélkedõre, ahol az elsõ díjazott egyhetes, ingyenes, uzonkafürdõi táborozást nyerhetett.
A csapatokat baróti és erdõfülei diákok alkották, akiknek feladatuk volt elkészíteni elhasznált hulladékból egy kabalabábut, ezzel is megmutatva az újrahasznosítás lehetõségeit.
A bemutatkozó videó, az újrahasznosításról szóló Power Pointos bemutató, és a kabalabábu mellett, egy nyolc kérdésbõl álló tesztet is meg kellett oldaniuk, melynek tematikája kapcsolódott az adott témához.
A negyedik Zöldikék környezetvédelmi vetélkedõt végül a baróti “Környezetvédõ Bocik” (Lázár Kinga és Lakatos Ágnes ) nyerték meg.
Ráduly Róbert, ZIKE elnök pozitívan értékelte a vetélkedõt, úgy érzi, hogy a gyerekek egyre inkább felkészültek a környezeti problémákkal kapcsolatosan, ez is azt mutatja, hogy otthon és az iskolában is egyre érzékenyebben kezelik a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdéseket.
Megtudtuk, hogy az általuk, a jövõ hónapban megszervezendõ táborra már most nagy az érdeklõdés, még amellett is, hogy a részvétel anyagi ráfordítással is jár, a helyek lassan betelnek, de még lehet jelentkezi.

Egyed Ákos akadémikus, Demeter László történész és Sepsiszéki Nagy Balázs néprajzkutató társaságában

Bodos - Egy székely szabad falu

Sz. Réka Jelentõs eseményen vehettek részt az érdeklõdõk szerdán délután, mikor a Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében dr. Egyed Ákos, Bodos falu szülötte mutatta be Bodos monográfiáját. Demeter László múzeológus köszöntötte a jelenlevõket, a szerzõt, örömét fejezve ki, hogy Bodos után Baróton is bemutatásra kerülhet a kötet. Elmondta, Barót írásos említésének 290. évfordulója alkalmából két nappal hosszabb programmal készültek, hogy kulturális rendezvényekkel tegyék színvonalasabbá a városnapokat.

Nagy Balázs, a kötet szerkesztõje méltatta a Háromszék Vármegye és a Tortoma Kiadó közös gondozásában megjelent kötetet, elmondta, a kiadvány egy sorozat harmadik részét képezi, és rendkívüli dolog, hogy Bodos monográfiáját egy olyan személy írta meg, aki a falu szülötte, és évtizedek óta minden adatot összegyûjtött Bodosról. A késõbbi kiadványokat több szerzõ írja majd, külön foglalkozva az egyházi, történelmi, néprajzi viszonylatokkal, hiszen ritka az olyan átfogó kultúrájú személy, mint dr. Egyed Ákos. Elmondta, a könyv jelentõs irodalomfelhasználással készült, külön értéket jelent, hogy a szerzõ az írásos források mellett gyerekkori élményeit, az idõsek elbeszéléseit is begyûjtötte, felhasználta, emberi emlékezésre is támaszkodik. Méltatásában kiemelte, ez a könyv azért van, hogy erõt adjon, öntudatot erõsítsen, hogy az ilyen települések, mint Bodos fennmaradhassanak hosszú ideig.
Dr. Egyed Ákos az anyaggyûjtés nehézségeirõl szólt, hiszen kisfaluról lévén szó, kevés helyen említik meg, viszont mivel katonafalu volt, és szabad, ezért rendszeresen összeírták a katonákat, és mivel minden férfi volt katona, ezért ezek az összeírások nagyon fontos forrásanyagok. Sajnálatát fejezte ki, hogy az idõk során elmaradtak a levelezések, hiszen ezekbõl nagyon szépen lehetett építkezni, sok hasznos adat maradt fent a leveleknek köszönhetõen.
Ismertetése végén kitért a falu demográfiai adataira, hiszen ez nem alakul jól, elmondta, fennmaradásunk biológiai kérdés, hiszen attól függ, hogy születik-e és itthon marad-e elegendõ gyermek. Ha meg akarunk maradni, az életmód által meg kell találnunk azokat a szálakat, melyek lehetõvé tették eddig is fennmaradásunkat. Fontos, hogy a mai fiatalságba beletápláljuk a megmaradás szükségességét, jövõképet kell kialakítanunk a fiatalokban, ez nem könnyû feladat, de ezen munkálkodunk, a könyv is ezt a célt szolgálja – hangsúlyozta a szerzõ.
Sándor István bodosi lelkipásztor, a rossz demográfiai adatokat ellensúlyozandó hozzáfûzte, igaz, hogy kevesebben élnek a faluban, mint régen, viszont a falu 54%-a 40 éven aluli, és õ hiszi, hogy ennek a kis falunak van jövõje. A könyvbemutató végeztével alkalom adódott a kötet megvásárlására, valamint a szerzõ általi dedikáltatásra is.

Fehér János, művészettörténész

A.E.Fehér János mûvészettörténész, elõadásában rámutatott, ahhoz, hogy jobban megismerjük Erdõvidék középkori és kora középkori történetét, össze kellene gyûjteni, felkutatni azokat az okleveleket, fennmaradt írásos emlékeket, amelyek ezekbõl a korokból származnak, ezeket alapos történelmi és kritikai vizsgálatnak vetni alá. Az írott dokumentumokon túl, a régészeti források, eredmények is elengedhetetlenek egy kortörténet leírásához, megismeréséhez, hiszen régészeti kutatás nélkül csak a sötétben tapogatózunk. Emellett ott van az épített örökségünk is, ami ugyancsak forrásanyagként, kiindulópontként szolgálhat. Az utóbbinál kiemelte a mûemléki kutatások alaposságát, tudományos szemléletét, és szakszerûségét is. Ahhoz, hogy tisztán lássunk ezekben a kérdésekben, szükségesek a fentebb említett kutatások, feltárások, és ha lehet, akkor ezekbõl minél többet kellene elvégezni, így csökkentve egyre inkább a felmerülõ kérdések számát. - fogalmazott Fehér. Hangsúlyozta, nagyon sok értékes lelet birtokában vagyunk, olyanoknak is, amelyek egyedülállóak nemcsak Székelyföldön, hanem egész Erdélyben, ezért ezekre kiemelten figyelni kellene, sõt, vannak még feltáratlan értékeink is. Itt pozitív példaként hozta fel az olaszteleki Daniel kastély falképein végzett restaurálási munkálatokat, ahol a szakszerû munkának köszönhetõen, sikerült a falképeknek legalább egy töredékét megõrizni az útokor számára. Beszélt a levéltári forrásokról, forráskiadványokról is, mint olyan tényezõrõl, ami nélkül a modern történetírás elképzelhetetlen. Itt említette meg Bardoc-Mikósvár-szék törvénykezési jegyzõkönyveit, számításai szerint mindkét szék jegyzõkönyvei 125-125 kötetet tesznek ki, ez pedig több tízezer oldal is lehet. Ám ez egy olyan forrás, ami önmagában egyedülálló anyag, ebben benne van a vidék fejlõdéstörténete, és ez minõségileg is elsõ rangú történelmi forrás.Elõadásából kiderült, szükségünk van a múlt megismeréséhez, ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni a jelenben, ám ezt a kutatást nem szabad bagatel, hozzá nem értõ módon végezni. Szerencsére vidékünkön is akadnak pozitív kezdeményezések, ám mindezek mellett nagyon oda kell figyelni, hogy mit, hogyan, és miért csinálunk. 

A baróti Napsugár csoport

Erdõvidéki Népi Gyermekjáték és Tánctalálkozó

Csütörtök délelõtt az egész picikrõl szólt, ekkor vették ugyanis birtokukba a kicsik a Városi Mûvelõdési Ház nagytermét, ahol a baróti Cimbora Óvoda szervezésében tartották, az immár hagyományosnak mondható, idén 12. alkalommal megtartott Erdõvidéki Népi Gyermekjáték és Tánctalálkozót. Idén volt a második akalom, hogy a találkozót a Barót Napok részeként szervezték meg. A rendezvényen több mint száz óvodás lépett fel, a környék óvodáiból.

Hagyományos népviseletben a vargyasi óvodások
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 876. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.