Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2014.05.23.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 873. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2014.05.23. Művelődés

Leleplezik a Benkõ József emlékplakettet a középajtai iskola oldalán. 

Tovább kell vinni azt a szellemiséget, amit Benkõ József megteremtett

A kétszáz éve elhunyt tudós papra, Benkõ Józsefre emlékeztek múlt héten méltóképp Erdõvidék két településén, Bardocon és Középajtán. Az egész hetet felölelõ rendezvénysorozaton, Középajtán emlékplakettet, míg Bardocon haranglábat állítottak, így tisztelegve Benkõ József öröksége elõtt.
Benkõ józsef emlékév (1814-2014)
Két évszázada már annak, hogy nagytiszteletû Benkõ József megtért teremtõjéhez, az "Erdélynek áldást harmatozó egekbe". Harmatozó áldást kíván Erdély népének ez a tudós férfiú, akinek nevét Baróti Szabó Dávid, Bod Péter, Aranka György vagy akár Kazinczy Ferenc neve mellé méltó felsorakoztatni, ha a magyar felvilágosodás és nyelvújítás korszakáról ejtünk szót. Ha pedig Erdõvidéken teszszük ezt, kétszeresen, sokszorosan hangsúlyozandó ez a név, viselõjében olyasfajta erõ munkált, amit nehéz szavakkal megfogni a ma emberének.
Gróf Mikó Imre ilyennek látta õt: "a kútfõnyomozás és a nemzet történeti tudásának szükségessége öntudatával, annyira mint Benkõ, elõtte egy erdélyi író sem bírt." Kazinczy szerint Benkõ: "nagy könnyûséggel, de vigyázással" dolgozik, ki "lelke sugallása ellen soha nem szól", és kinek halálakor "dicsõsége nagy láng fellobbanásával aludt el".
Ezen szavak helyett Benkõre vonatkoztatva bizony anakronisztikusan hatnának olyan modern terminusok, mint intelligens, motivált, kreatív, lojális, kompetens stb. Pedig ma így fogalmaznók, amit a veretes ódon magyar nyelven Kazinczyék mondanak róla. Elsõsorban az iskola keretei közt nevelkedõk és nevelõk, de a külvilág számára is példa azáltal (is), hogy nevét viseljük. Õ az ún. nagyjaink egyike. A bardoci és középajtai iskola is õt választotta, hogy nevét a homlokzatra tûzve tovább éltesse azt a szellemiséget, emberideált, amit Benkõ megtestesített. Ennek jegyében törekednünk kell arra, hogy diákjaink neve mellé felsorakoztathassuk fenti modern jelzõket.
Egy hét szólt Róla, május 12 - 18 között Erdõvidéken, három helyszínen zajlott rendezvénysorozat a bardoci és középajtai Benkõ József iskolák, illetve az Erdõvidék Múzeuma szervezésében.
Bardocon hétfõn a rendezvény megnyitója és ecetfák ültetése történt, hisz Benkõ korában nem kis pragmatikai és materiális hasznot hoz, feltárva ennek a fafajtának erényeit a bõrcserzés "technológiájára" vonatkozóan.
A szerdai nap a test épségének jegyében telt, vendégül látva az erdõvidéki iskolák sportcsapatait. Az évfordulóhoz kapcsolódó versenyek - szaladás 200 méteren, 4x200 méteres staféta, célba lövés íjjal 200 méterrõl - töltötték ki az aznapi programot, közös baráti ebéd és a díjazás tette ezt teljessé. Nagyajta csapata I. helyezett, II. Bardoc, III. helyen pedig ketten - Nagybacon és Füle - végeztek. "Szép volt fiúk" - volt a leggyakrabban elhangzó búcsúformula aznap.

Csütörtökön a szellemi megmérettetésre került sor Baróton, ahol tíz erdõvidéki csapat veselkedett neki, hogy nyelvészkedjen, történelemben búvárkodjon, fûvészt játszon, illetve helytörténetben jeleskedjen. Hosszú és erõket igencsak próbára tevõ vetélkedõ volt ez, ahol tárgyi tudáson innen és túl sokat nyomot a latban a csapatmunka, a vetélkedõk személyisége, nyitottsága vagy épp zárkozottsága, kreativitása. Egyik fõ tanulságunk: az önbizalmat, alaposságot, feladat iránti alázatot és tenniakarást ugyanúgy tanulni-tanítani kell, mint mondjuk matekot, fizikát, magyart. Ez ügyben is mutathatunk a 200 éve elhunyt tudós felé. Az elsõ három csapat, azaz Füle, Száldobos és Vargyas Nagyenyedre kirándulhatnak, Benkõ valamikori tanulmányainak színhelyére. Gratulálunk nekik!Pénteken a bardoci küldöttség Középajtán koszorúzott közösen a szervezõtársakkal a Benkõnek emléket állító kegyeleti helyszíneken.Hétvégén pedig protestáns lelkészek - a házigazda szerepét felvállaló Balázsi Zoltán mellett Szegedi Lászó generális direktor, Berszán István esperes - mondtak beszédet a templom szószékérõl, majd az iskolánk udvarán felállított harangláb mellett, megáldva azt és az ünneplõ közösséget. Helyi és megyei politikusok is megtisztelték rendezvényünket, fejet hajtva Benkõ szelleme elõtt. Köszönjük nekik is. Demeter László és az erdõvidéki Tortoma kiadó közremûködésével helyet kapott a Benkõ leszármazottak, Benkõ Mihály és Benkõ István, illetve Darkó Jenõ anyaországi történészek könyvének bemutatója is.Bardocnak életképes néptánccsoportja is van, amit most is jó érzés volt a vendégeknek felmutatni, megmutatni, ezáltal is ünnepet varázsolni.A bardoci Benkõ József Általános Iskola közössége köszönetét fejezi ki minden partnerének, támogatójának és a nagyközönségnek, hogy hozzáadtak jelenlétükkel, anyagiakkal, tudásukkal e közös ünnephez. Támogatók: Kovászna Megye Tanácsa, Bardoc Község Tanácsa, Erdõvidék Múzeuma, Benkõ József Általános Iskola és Egyesülete, Bardoci Közbirtokosság. Külön köszönet azoknak a személyeknek, akik adományukkal és munkájukkal hozzájárultak a harangláb felállításához.

A Benkõ József iskola közössége

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 873. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.