Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2013.12.20.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 852. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2013.12.20. Közélet

"Miután meghallgatták a királyt, elindultak, ésíme, a csillag, amelyet láttak feltûnésekor, elõttükment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a
fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikormeglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük.Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával,Máriával, és leborulva imádták õt." (Mt 2,9-11)Az esztendõ göröngyös útjain napkeleti bölcskéntvagy egyszerû pásztorként vándorolunk.Vándorlásunk során gyakran kerülünk olyanhelyzetbe, amikor válaszolnunk kell arra kérdésre,hogy hol vagyunk? Valamikor az ember a helymeghatározáscéljára a Nap és a csillagok állásátvizsgálta. Felemelte tekintetét és Nap állása és acsillagos ég mindig segítségére volt. A ma embereaz általa megalkotott technikai civilizáció eszközeivelezt a helymeghatározást pontosabban megtudja tenni, mégis azt tapasztaljuk, hogy sokanvagyunk, akik nem tudunk lelket megnyugtatóválaszt adni arra a kérdésre, hogy hol vagyunk?Kényelmes otthont rendeztünk be magunknak,mégis sokszor a hontalanság érzése kísért. Keresõés kutató elménk szüntelenül fürkészi a világot,megfejteni akarva annak minden titkát és ebben anagy igyekezetben mintha magunkat, belsõ nyugalmunkat,otthonunkat veszítettük volna el. Ahontalanság érzése a mindennapok feszültségébencsak fokozódik, és kutakodó kérdéseinkkelmindenkit zaklatunk: kik vagyunk? Holvagyunk? Mi célból élünk ezen a világon?Karácsony fele közeledve ezekre a kérdésekrekeressük a választ. Keressük azt a helyet, ahol önmagunkkal,családtagjainkkal, embertestvéreinkkelegyütt nyugalomban és békességben tölthetjükmindennapi életünket. Eszközök sokasága áll rendelkezésünkre, hogy helymeghatározásunkatmegtegyük, mégsem leljük a békességet és a szeretetetsugárzó helyet. Nyugtalanságunk pedig egyrenõ, szeretnénk már megtalálni a helyet, amelyaz otthon békéjét és nyugalmát sugározza, ahollelkünket a szeretet melegsége járja át.Az elsõ karácsonykor a napkeleti bölcsek is
lázas keresésben voltak, akárcsak a nyájuk mellettélõ pásztorok. És íme, akkor kigyúlt a csillag, melymutatta számukra az utat, amíg meg nem érkeztekahhoz a helyhez, ahol a Gyermek feküdt ajászolbölcsõben. Karácsonyra készülve, keresésünkés válaszra váró kérdéseink forgatagában nekünkis elõször a csillagot kell megkeresni és meglátni.Azt a csillagot, mely a bölcsõhöz vezet, aholrátalálhatunk a gyermekre. Ebben a keresésében asegítség nem a technikai eszközöktõl jön, hanemaz Istenhez és embertársainkhoz való viszonyulásunkszámbavételétõl. Felül kell vizsgálnunk kapcsolatunkata mi teremtõ és gondviselõ Istenünkkel,hogy "töretlenül törtetünk az égig"(Juhász Gyula) vagy szelíd alázattal szembesülünk Istenszeretetével, amely a Mester evangéliumi tanításában áll elõttünk.Felül kell vizsgálnunk kapcsolatunkat embertársainkkal, családtagjainkkal, hogy a megbocsátás és szeretet erejével újra rátaláljunk egymásra. A számbavétel õszinteségében és mélységében újra egymásra találunk a csillag fényénél, és akkor mi is, mint a napkeleti bölcsek és pásztorok elindulhatunk azon az úton, amelyet a csillag mutat. Karácsonykor fel kell ismernünk helyünket Isten szeretetében és embertársaink életében, hogy utunk végén megtaláljuk a jászolbölcsõt. A bölcsõ mellett megállva tapasztaljuk meg, hogy ez az a hely, ahol igazán magunkra találunk, ahol a keresgélõ, kétkedõ ember rádöbben istengyermeki mivoltára. Itt értjük meg, hogy Isten teremtett világában helyünk és otthonunk van, itt érezzük meg, hogy értékelnek és szeretnek, itt határozhatjuk el, hogy hitünkkel és szeretetünkkel, szolgálatunkkal bizonyságot teszünk a bennünk lüktetõ isteni lélekrõl. Karácsony ünnepére készülve találjuk meg a csillag fényénél azt az utat, mely személyes és közösségi életünkben elvezet arra e helyre, ahol megtaláljuk a békességet és szeretetet, ahol a jóakaratú emberek közösségében Istenországát építhetjük. Kedves Testvérem, karácsonykor, de az év minden napján is, vedd számba, hogy hol vagy? Nem tévedtél el? Jó úton jársz? Látod a csillagot, mely a bölcsõhöz, az otthonhoz, embertársaidhoz, Istenhez vezet? Nagy költõnk, Ady Endre vallomása cseng ma is fülünkben: "Pogány rímek, muzsikák között/ Szomjazok valami örököt, Pokollal lelkem alig rokon,/Mennyet várok nagy mámorokon". Ezt a "mennyországot" teremtheted meg magadnak és másoknak, ha tudod, hogy a jászolbölcsõ mellett van a helyed nemcsak az ünnepen, hanem minden nap, hogy a karácsony öröme szétáradjon a világba és maradandóvá váljon. Segítsen bennünket a szeretetnek Istene, hogy az adventi úton elkészített számvetésünk elvezessen az ünnephez, hogy karácsony örömének, békességének és szeretetének áldása kiáradjon életünkre és közösségeinkre Istentõl áldott karácsonyi ünnepet kívánok!

Bálint Benczédi Ferenc unit. püspök<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 852. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.