Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2009.03.20.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 605. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2009.03.20. Közélet


Nagybacon
 Nagybaconban az idei március 15-i ünnepség a lovas ifjak és a helyi fúvószenekar felvonulásával kezdõdött. A református kultúrotthon udvarán Bardocz Csaba polgármester és Nagy Kinga tanárnõ mondott ünnepi beszédet. Az ünnepi mûsor elsõ részében fellépett a fúvószenekar, Simon Gabriella és az Õszi Csokor Nyugdíjas Klub dalcsoportja. A 48-as kopjafánál koszorút helyezett el Baconközség tanácsa, a Benedek Elek Mûvelõdési Egyesület, a református egyházközség, a református nõszövetség, a Bendek Elek I-VIII Osztályos Iskola, az Õszi Csokor Nyugdíjas Klub és a baconi közbirtokosság. Az ünnepi istentiszteletet Molnár Sándor református lelkész tartotta, a Nehémiás könyvének  4, 12-14 versei alapján: „Ne féljetek!” a mûsor további részében a nyugdíjasok és a Benedek Elek Mûvelõdési Egyesület dalcsoportja és az iskolások léptek színre, majd a mûvelõdési házban a Háromszék Táncegyüttes elõadta a Szabadság, szerelem összeállítását.
Bardocz Réka pedagógus
Miklósvár
 Vasárnap a templomban vette kezdetét az ünnepség, a szentmisét Keresztes Zoltán helyi plébános celebrálta. Utána a hívekkel együtt kivonult az óvodások, kisiskolások és ifjak csoportja a 48-as emléktáblához, ahol rövid mûsorral, köszöntõvel, énekkel, verssel méltatták a forradalom és  szabadságharc szellemét. A megemlékezést a baróti Csala kürtje fúvószenekar, amely Gyenge József falufelelõs meghívására szállt ki Miklósvárra, tette színesebbé, hangulatosabbá. Az ünnepség koszorúzással ért véget.
Gyenge Tünde tanítónõ

Vargyas
P.A. Vargyason is méltó módon emlékeztek a magyar szabadságharcra, az ünneplés az unitárius templomban kezdõdött, ahol Andorkó Ferenc lelkipásztor hirdetett igét. Az istentiszteletet József Lenke és Ferenc Réka összeállításában ünnepi mûsor követte, ahol felléptek a vargyasi iskola diákjai is, énekek, szavalatok hangzottak el, majd az unitárius kórus mûsora zárta a templomi megemlékezést. Ezt követõen az emlékezõ sereg az 1948-49-es emlékmûhöz vonult, ahol Ilkei Ferenc polgármester beszéde után, rövid mûsorral tisztelegtek a szabadságharcban elhunytak emléke elõtt, végül pedig a vargyasi polgármesteri hivatal, az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt és az Székely Nemzeti Tanács, az unitárius egyházközség, a Vargyasi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet, a Dr. Borbáth Károly Általános Iskola, és a Nõszövetség nevében elhelyezték a kegyelet koszorúit. A megemlékezés a magyar és székely himnusz közös eléneklésével zárult.

Ajta község
 Ajta községben viszonylag méltóságosan ünnepelt a lakosság. Március 15-én a középajtai fúvószenekar hívogatotta a népet, akik ha kevesen is, de törve nem, ünnepi hangulatot teremtettek. Nagyajta központi parkjában szép, sokszínû mûsornak lehettünk tanui. Az ökumenikus istentisztelet után a nagyajtai iskolások szavalatokkal és énekekkel emlékeztek a szabadságharcra. Az Áfonya citerazenekar dalai után ünnepi beszédet mondott Bihari Edömér polgármester, valamint Péter Géza, az MPP községi elnöke. Az ünnepi sorozat koszorúzással folytatódott, majd a Gazdag Miklós Polgári Daloskör mûsorával zárult. Este 7 óratól a Varjúváron gyújtott lármatûz körül összegyûlt önkéntesek késõ éjszakáig daloltak.
Gazdag Katalin
 

H. F. A. Akárcsak a 48-as forradalom, a baróti márciusi megemlékezések is idén az ifjak, a diákok részévtelével kezdõdött. A Baróti Szabó Dávid Középiskola Diáktanácsa 13-án, pénteken koszorút helyezett el a Baikó Lajos honvédtiszt emlékmûvénél, a Köpec melletti hõsök sírját megjelölõ kopjafánál és a köpeci 48-as emlékmûnél. Igaz bátortalanul, de akkor még sütött a nap, azonban szombatra a történelem szeszélyeit követve az idõjárás is visszájára fordult, a Bodvaji kohónál már sûrûn hullt a hó. A szabadtéri ünneplésnek nem kedvezõ körülmények sem törték meg az emlékezõket, Erdõvidék majdnem minden szegeletébõl érkeztek autóbuszokkal, személygépkocsikkal. A szervezõk arra is odafigyeltek, hogy minnél színesebb, változatosabb legyen a mûvészeti csoportok, elõadõk produkciója. Nem a jól bevállt, de már elcsépelt ünnepi beszédeken volt a hangsúly, hanem a szívbõl jövõ üneplésen. A kisiskolások, nagyobb diákok, ifjak, középkorúak, nyugdíjasok arról tettek tanúbizonyságot, hogy áthatotta õket 48 szelleme. Érdekes színfolt volt a zalaegerszegi fiúkórus. A kohó elõtt, amelyben egykor Gábor Áron ágyút öntött, a gyerekek márciusi ifjakként, bátran tartották a székely, a magyar, a román és az európai zászlót. Szombat este, amikor Kézdivásárhelyen javában zajlott a Kárpátia koncert,  alig páran vettek részt a baróti fáklyás felvonuláson. 15-én, vasárnap a városközpontban az egyesített kórusok,  a keresztúti Véczeri-emlékmûnél,  pár szavalat és a politikusok beszéde hangzott el. Az ürmösiek idén is gyalogosan, magyar zászlóval társultak az erdõvidéki testvéreikhez.<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 605. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.