Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2013.09.13.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 838. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2013.09.13. Közélet

“Hazádnak rendületlenül légy híve, oh magyar”

Sz.Réka Az erdõvidéki falunapok sorát idén Bodos mellett Székelyszáldobos is zárta múlt hétvégén. Szerencsére az idõjárás is kitartott a száldobosiak mellett, és érdeklõdõ is akadt szép számban, fõleg vasárnap.
Szombaton délelõtt állatkiállításra gyülekeztek a sportpályán, ahol tehenet, lovat, kutyát, több apróbb állatot lehetett megtekinteni. Az állattartók egyesülete által évente megtartott állatkiállítást idén megtisztelte jelenlétével Ötvös Mózes, a Szarvasmarha-tenyésztõk Megyei Egyesületének elnöke és Könczei Csaba, a megyei mezõgazdasági igazgatóság ügyvezetõ igazgatója is. A kiállításon jelenlevõ állatokat Farkas Domokos állatorvos ismertette, majd a gazdákat foglalkoztató kérdésekrõl, pályázatokról beszéltek a jelenlevõk a szakemberekkel.
A hivatalos megnyitón Kolumbán Sándor, Bardoc község alpolgármestere köszöntötte a megjelenteket, a találkozók fontosságára hívta fel a figyelmet, köszönetet mondott mindazoknak, akik révén színpadot avathattak, és a falunapot sikerült megszervezniük.
A vasárnapi ünnepi istentiszteleten Székely Miklós helybeli lelkipásztor hirdetett igét, majd a református énekkar, a Dobos csapat közös ünnepi programmal szépítették az alkalmat. Az istentiszteletet követõen székelyzászló emlékmûvet avattak, a Szabó Imre által kifaragott, hermányi kõbõl készült talapzat közepébe 4 méteres árbóc helyezkedik el, ahová székely lobogót húztak, a talapzatban négy márványtáblán Vörösmarty Szózatának szavai hirdetik az itt élõknek, és nemcsak: Hazádnak rendületlenul légy híve, oh magyar.
Az ünnep megfelelõ alkalmat kínált ahhoz, hogy figyelmükkel kitüntessék a falu legidõsebb és legifjabb tagjait.
Emlékoklevéllel díjazták Kolumbán András Samut, aki 102 évével a falu legidõsebb embere, kitüntették a falu legidõsebb házaspárját, a 66 éve együtt élõ Farkas Balázst és Ágnest, a legfiatalabb házaspárt, a csupán pár hónapja megesküdt Karácsony Árpád és Katalint, valamint a falu legifjabb tagját, a négy hónapos Kercsuly Ákos Sándort.
Díjazták a faluban 22 éve áldásos munkát végezõ, hamarosan nyugdíjba vonuló lelkészházaspárt is. Nem feledkeztek meg hálát adni azoknak sem, akik már nincsenek az élõk sorában, hálájukat koszorúkkal fejezték ki Jánó Sándor, Jancsó István igazgató-tanítók, valamint Kovács József sírjánál, aki sokat tett falujáért.
Az itthonmaradás érdekében, a jövõre gondolva hozta létre a székelyszáldobosi közbirtokosság az 1000 eurós tanulmányi alapot, melynek feltétele, hogy a pályázó diák itthon kamatoztassa tudását.
Az alapra székelyszáldobosi, XI.-es, és annál nagyobb diákok pályázhattak, négyen nyertek, akiknek a falunap alkalmával adták át ünnepélyesen a díjat. Nyikó Anetta I díjazott, Tóth Mihály, Kolumbán Szende és Kovács Domokos második díjazottak, mindannyian vállalták, hogy tanulmányaik elvégzése után itthon vállalnak munkát.
A sportpályán a hagyomány szerint négy csoportban mérték össze erejüket az alszegi, felszegi és két középszegi száldobosiak.
Este levetítették a 35 éve, Székelyszáldoboson forgatott filmet, mely a fonás és a kecskejáratás hagyományát örökítette meg.
A két nap során több, helyi és idegen néptánccsoport, énekes, diák szórakoztatta a nagyérdemût, lehetett lovagolni a Vitalite Lipicai Lovasklub jóvoltából, ingyenesen vérnyomást mértek a Diakónia szakemberei.
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 838. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.