Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2008.10.10.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 583. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2008.10.10. Közélet

Iskola és elvárások

Szerdán, október 8-án hagyományos év elei általános szülőértekezletet tartottunk a Városi Művelődési Ház nagytermében.
 Dimény János, a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd átadta a Díszértesítéseket azoknak a szülőknek, akiknek gyerekei kimagasló eredményeket értek el tanulmányi és szakmai téren a múlt év folyamán. Kihangsúlyozta, az iskola szabályzata alapján év végi értesítést kap minden olyan szülő, akinek gyereke az elmúlt tanévben legalább 9-es évi általánost ért el, viselkedése kifogástalan volt, és legkevesebb egy megyei szintű versenyen dícséretet szerzett. Elégtétellel sorolta   a megyei, illetve országos és nemzetközi versenyek  díjazottait, és őszintén gratulált a szülőknek.  Itt sorolnám a 16 legjobb diákunkat a tavalyi 730-ból: Tüzes Timea-Csilla, Dénes Réka-Ildikó, Akácsos Tibor, Dimény Eszter, Elek Tünde, Ágoston Katalin, Varga Levente, Kalitka Ünige, Komporály Dénes, Máthé Rita, Szabó Enikő, Tokos Mihály, Németh Ferenc– Attila, Márkó Emese, Fazakas Attila és Farkas Tímea.
Az ünnepi pillanatok után az igazgató úr beszámolója következett az elmúlt tanév oktató-nevelő tevékenységéről. Fel-hívta a figyelmet: „A Baróti Szabó Dávid  Iskolaközpont igyekezett betölteni felvállalt hivatását, esélyt biztosítani minden erdővidéki gyermeknek és felnőttnek a tudás megszerzésére. Az intézménynek sikerült felemelkedni az elvárások szintjére, az út amit az iskola választott, jó irányt mutat. Iskolánkat, az elért eredményeknek köszönhetően a jó hírnevű iskolák között emlegetik ma”.
Felsorolta a szülőknek  a különböző  típusú oktatási formákat: elméleti, líceumi- technológiai képzés. Az újfajta szak-képzésről is szólt: 2+1+2 típusról, azaz alapképzés és közismereti tárgyak tanulása, szakvizsgával egybekötve, majd egy év kiegészítő osztály szakvizsgával. Ezt követően a 3. és 5. év folytatódik diplomadolgozattal, majd szakvizsgával. Ez a fajta oktatás nem csak technikusi végzettséget biztosít, feljogosítja a diákot, hogy érettségi diplomát is szerezhessen.
Iskolánkban esti oktatás is folyt, XI., XII., XIII. társadalom tudományi  szakon, befejezték tanulmányaikat a II. Esélyes diákok is, akik valamilyen mulasztás folytán kimaradtak az iskolából.
Szintén a tavalyi tanévben indult a felnőttek továbbtanulását elősegítő összevont  látogatás kötelezettségű középiskolai képzés. Ebben a képzésformában az egyéni tanulásra tevődik a fő hangsúly, de az elvárások a mérési és értékelési követelmények a nappali tagozaton tanuló diákokéval  azonosak. 
Az intézményben viszonylag fiatal, jól képzett tanári kar dolgozott. Tavaly 49 tanerőből állt az iskolai kar, és ebből csak egy volt szakképzetlen. Pozitívumnak számít az a tény, hogy csaknem minden tanár részt vett továbbképző tanfolyamokon, ami szintén hozzájárult az oktatás minőségi változásához iskolánkban.
Az intézményvezető beszámolójában kitért az iskola anyagi bázisára és az anyagi erőforrások biztosítására. Elmondta, hogy közös erőfeszítések árán sikerült biztosítani az intézmény zökkenőmentes működését, sőt fejlesztésre is futotta , főleg a saját erőforrások felkutatásán és hasznosításán keresztül. Kitért a nehézségekre is, elsősorban az égető tanteremhiányra hívta fel a figyelmet, amely az új tanévben még fokozottabban érezteti jelenlétét az iskola életében. Reményét fejezte ki, az új iskolai campus mielőbbi igénybe vételét illetően, amelynek építésére az oktatási tárca 2007- ben  24 milliárd régi lejt, míg a 2008-as évre 15 milliárdot utalt ki. Az elkészítési munkálatokat a Polgármesteri Hivatal koordinálja.
 Habár iskolánk könyvtára kicsi, - mondta  Dimény János -  sok értékes könyvvel rendelkezik, több, mint 16 ezer kötettel, nem beszélve azokról a segéd és kiegészítő könyvekről, melyeket segédeszközként használunk a tananyagok elmélyítésénél. Itt említette meg, hogy nem csak iskolánk tanulói, volt diákjai igényelnek könyveket az iskolai könyvtárból, hanem a környék pedagógusai is ide járnak dokumentálódni.
 A tanulmányi eredményeink sem rosszak, a különböző statisztikai mutatók a jó iskolák közé sorolják az intézményt. Ami az évi haladási százalékot, valamint az érettségin elért haladási arányt illeti, a megyei  átlagon felül vagyunk, nagyon sokan jutottak be egyetemekre, kollégiumokra. A szakiskolások közül is sokan folytatják tanulmányaikat. Pozitív eredményként könyvelhettük el azokat a megyei, megyeközti és nemzetközi megmérettetésen szerzett több mint 90 díjat, amit intézményünk 64 tanulója  hozott.
Az igazgató úr említette azokat a kapcsolatokat,  melyeket iskolánk ápol, itteni és külföldi iskolákkal,  egyesületekkel, szabadidős klubokkal, és az ifjú nemzedék nevelésében felelősséggel rendelkező intézményekkel.
  „A jó munkát folytatni akarjuk”- mondta és büszkélkedett azzal, hogy  a mostani kollegáink közül  sokan iskolánk volt diákjai.
Az új tanév feladatainak körvonalazása után felhívta a figyelmet az iskola belső rendszabályzatának betartására, az iskolai fegyelem megszilárdításának szükségességére, az iskolai öltözködésre, a hiányzások kiküszöbölésének fontosságára, a tanuláshoz való jog gyakorlásának szükségességére.
E lmondta a szülőknek, hogy az oktatási ciklusok kezdetén ismeretfelmérést végeztek az alapvető tantárgyakból, hogy tiszta kép alakuljon ki, és felmérhessék, egy újonnan bekerült diák milyen tanulási szintről indul a mi oktatási rendszerünkben. Példaként csak a tanulók magyar nyelv és irodalmi jártasságát kérte elemezni, majd átadta a szót Kékesi Keresztes-Lujza magyar szakos tanárnőnek, hogy vonja le a következtetéseket a magyar nyelvi tudás szempontjából. A tanárnő elmondta: „Nagyon gyengék a gyerekek képességei, készségei. Nem képesek személyleírást készíteni, nem találtak egyszerű rímeket. Három irodalmi szövegből nem tudták kiválasztani azt, ami nekik tetszik és miért? A könnyű feladatok megoldása is nehézségeket okozott. Mi, magyar nyelv és irodalom szakos tanárok segíteni akarunk, de szükséges a szülők odafigyelése is. Inkább kevesebbet internetezzenek, kevesebb  SMS-t írjanak és a szabadidős tevékenységükben kapjon nagyobb teret a klasszikusnak tűnő olvasás”.
 Az igazgató helyeselve a tanárnő észrevételeit elmondta, hogy ezek érvényesek  minden tantárgyra vonatkozóan, mert a felmérők azt bizonyították, hogy igenis gyenge tudással indulnak a mostani IX. osztályos gyerekek, úgy líceumi, mint szakiskolai szinten.
Befejezésül közös munkára és összefogásra szólított fel minden felelős tényezőt, és a szülők támogatását kérte: „Közös összefogás, odafigyelés kell, mert a jövő embereit ezekből a tanulókból  kell kifaragni, innen kell kiindulni, és az iskola megpróbál mindent megtenni azért, hogy diákjaink az előremenetel helyes útján haladjanak”.
                                        Antal Izabella


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 583. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.