Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2013.03.29.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 814. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2013.03.29. Aktuális hírek

2013. március 24-én, Virágvasárnapján az alábbi egyházközségekben tettek hitvallást és nyertek az úrvacsora vételre felhatalmazást a soron levõ ifjak:
Székelyszáldobos Bogdán Barna, Trinfa Egon, Sebestyén Ervin, Rózsa Gábor, Farkas Enikõ Vilma, Kolumbán Beáta Éva, Tókos Enikõ, Trinfa Imola Enikõ, Kolumbán Andrea, Baló Kincsõ, Szõcs Gyöngyvér Noémi, Demeter Katinka.
Erdõfüle Vargyas Mihály, Nagy Ildikó, Nagy Diána Éva, Farkas Csilla, Bándi Júlia Johanna, Sugár Krisztina, Maczkos Szende, Albert Johanna Linda, Gáspár Amanda, Bedõ Mózes Norbert.
Csog József 56 éves korában 2013. március 20-án elhunyt.
Bardoc Farkas József, Földi Margit, Székely Levente, Zajzon Júlia.
Kisbacon Borboly Hunor, Farkas Gyula, Fodor Ervin, Józsa Zoltán, Rigó Anita, Szakács Beáta.
Nagyajta özv. Bodor Andrásné szül. Molnár Piroska 83 éves korában 2013. március 21-én elhalálozott.
Bibarcfalva özv. Bertalan Dávidné szül. Bogyor Irma 2013. március 21-én 91 éves korában elhunyt.
Bardoc Unitárius Egyház: Albert Edvárd Ödön 75 éves korában 2013. március 23-án elhalálozott.
a BARÓTI UNITÁRIUS EGYHÁZ hírei
Barót
Húsvét elsõ és másodnapján de. 11 órai kezdettel ünnepi istentiszteletet tartunk a baróti unitárius templomban, úrvacsoraosztással egybekötve.
Olasztelek
Húsvét elsõ napján délután 15,30-kor az olaszteleki és bardoci híveinket és érdeklõdõket várjuk az olaszteleki imateremben ünnepi istentiszteletre és úrvacsoravételre.
Köpec
Az ünnep másodnapján, hétfõn délután 14 órakor a köpec-köpecbányai híveinknek – és minden érdeklõdõnek – tartunk úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet a köpeci református templomban.
Ez alkalommal legátusunk FARKAS ORSOLYA vargyasi származású teológus lesz.

Hétrevaló

A húsvéti ünnepkör mindig a hamvazószerdától pünkösdig tartó, a liturgiai naptár évrõl évre változó idõszaka, mely hol korábban, hol pedig késõbb kezdõdik. Mindez a húsvét idõpontjától függ, melyet a Gergely-naptár határoz meg, és melynek a következõ szabályait ismerjük: "Az elsõ tavaszi holdtölte utáni elsõ elsõ vasárnapon van." Ennek megfelelõen húsvét napja március 22 és április 25 közé eshet. Ez a legkorábbi és legkésõbbi dátum. A Gergely-naptár szerint sem korábban, sem késõbben Húsvét napja nem lehet. A már említett hamvazószerdától megkezdõdik a negyvennapos böjt, a húsvéti elõkészület ideje. Ennek az idõszaknak elsõ vasárnapja az Invocabit nevet kapta, ami a Zsoltáros szerint így fogalmazódik meg "ha kiált hozzám, meghallgatom". Vajon kiáltottunk? Aztán a második vasárnap a Reminiscere, ami az ember részérõl Isten felé irányul "gondolj Uram, irgalmadra." Hát erre az isteni irgalomra aztán igazán szükségünk lenne. A harmadik vasárnap az Oculi mei, ami azt jelenti, hogy "szemem állandóan az Úrra néz." Ha tekintetünket nem emeljük a magasba, akkor csak a földet nézzük, annak minden nyomorúságával. A negyedik vasárnap a Lactare, ami egy felszólítást hordoz "Vígadjatok!" Ez a vasárnap már a húsvét jegyében található, mert annak elõízét jelzi, amolyan "elõ húsvétként." Egyesek szerint a tulajdonképpeni húsvéti idõszak csak ezután kezdõdik. Az ötödik vasárnapot Judica - vasárnapnak mondjuk, s már a kifejezésben is érezzük az igazság keresésének az ízét. Nem véletlen hát a kérés "szolgáltass nekem igazságot, Istenem". Sok-sok ember ajkáról hangzik el ez a kérés, mert annyiszor ártatlanul és igazságtalanul töri össze lelkünket az élet vagy éppen embertársaink. A hatodik vásárnap a Virágvasárnapja, amit másképpen pálma és passio-vasárnapnak is nevezünk. A vasárnapok után már csupán Nagycsütörtök, az utolsó vacsora eseménye és Jézus elfogatása, majd Nagypéntek, a Krisztus szenvedése és halála következnek, a Nagyszombati virrasztással együtt, hogy elérkezzünk a Húsvéthoz, a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadásának napjához, melynek emlékére Úrnapjaként ünnepelünk minden vasárnapot. A halál feletti gyõzelemre emlékezve, adjon Isten minden megbocsátani és szeretni képes embernek áldott ünneplést, mert e kettõ nélkül nem lehet igazi öröm a mi szívünkben. Az emberi szív ugyanis csupán két dologra képes: alkot vagy rombol, szeret vagy gyûlöl. Te miképpen élsz Testvérem? Meghatározza ünneplésedet. <<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 814. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.