Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2012.01.27.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 754. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2012.01.27. KözéletNagyajtán sem emelik az adókat
A.E. Anyagi szempontból a környék legkisebb költségvetésével rendelkezõ községében is úgy döntöttek, hogy a 2012-es évben nem emelik a helyi adókat és illetékeket.  Bihari Edömér polgármester úgy ítéli meg, hogy az adók növelése nem jelent akkora többletjövedelmet, hogy valami nagyot lehessen ebbõl megvalósítani. 
Igaz, az emberek is egyre szegényebbek és anyagi nehézségekkel küzdenek, így nincs értelme annak, hogy a hivatal plusz terhet rójjon ki rájuk. Bár a tél teljes súlyával nehezedik a kis községre, Nagyajtán mégsem állt le az élet, s akárcsak Ajta-patak medrében, a mindennapok itt is békésen csordogálnak. Ottjártunkkor a hivatal munkásai azon fáradoztak, hogy lehetõségükhöz mérten eltakarítsák az utcákból a napok óta egyre csak szakadó havat. A községet átszelõ megyei úton is nagyjából el van takarítva a hó, az úttest le van sózva, homokozva, így nagyobb fennakadás nélkül lehet közlekedni. A község elsõ emberétõl megtudjuk, hogy a szemetet szállító sepsiszentgyörgyi székhelyû Tega cég csak kimondottan az elõbb említett szolgáltatást végzi, a hótalanítás már nem az õ feladatuk, ezért is kell kevesebbet fizetniük a hulladék elszállításáért.
A középajtai vízvezeték
Az egyik legfontosabb beruházást a 2011-es évben Középajtán végezték el, feltöltötték a már meglévõ rendszert, és az emberek így az utcai csapokból friss és tiszta vízhez juthatnak.  Befogtak a vízvezeték rendszerbe egy forrást, a Várhegy-i forrást, amely nagyon bõvizû, a várt vízhozamnak a dupláját adja. Így a tavalyi szárazság ellenére is nagyon hatékonynak bizonyult ez az eljárás. A középajtaiak jó része használja ezt a vezetékes vizet, hiszen azt tudni kell, hogy itt elég kevés a jó és tiszta vizû kút, valamint vízhiány is van a faluban. A beruházást a 7-es kormányrendelettel, pályázat útján nyerte meg a község, még a Bihari Edömér polgármester mandátuma elõtti idõszakban, ezt a pályázatot fejezték most be tulajdonképpen. 
Az embereknek még várniuk kell
Nagyajtán is hasonló a helyzet a Középajtaihoz, itt is készen vannak a vízvezetékek, ám egyelõre nem lehet rájuk csatlakozni, csak az utcán lévõ kutakból juthatnak vízhez az emberek. “Benne vagyunk az Aquacov egyesületbe, ezért szeretnénk, hogy minél hamarabb pontot tudnánk tenni ennek a kérdésnek a végére, ám a dolog nem ilyen egyszerû. Ami nem jó, az, hogy az egyeztetések húzódnak, én ezt láttam a legjárhatóbb útnak, ám egyelõre még folynak a tárgyalások. Annyit még ehhez hozzáfûznék, hogy az Aquacov-val folytatott beszélgetések során kiderült, hogy õk semmiképpen nem vállalnák az évi járulékok kifizetését sem. Ezt úgy kell érteni, hogy mi kiadunk bérbe egy teljesen új és modern rendszert, aminek a kihasználásáért mi éves járadékot kellene kapjunk, ez a községnek mindenképpen többletjövedelmet jelentene. Ám az Aquacov azt szeretné, hogy azt a profitot, amit ezen a rendszeren megtermel, azt visszafordítsa majd. A probléma ott van, hogy ide nincs amit visszafordítani, hiszen itt minden új, nincsenek elavult vezetékek. Ezért picit gondolkodóba estünk, a másik járható út az lenne, hogy kitesszük az egészet licitre” - vázolja a vizhálózat körül kialakuló helyzetet a polgármester. Közben azt is megtudjuk, hogy a község csatornahálózatának a kialakítására is van egy pályázat letéve, egyelõre azonban csak elbírálás alatt van. 
300 ezer lej a kultúrház feljavítására
Tavaly tartották meg a község 800 éves évfordulóját, az egyhetes rendezvényt ugyancsak meghatározó mozzanatként tartják számon. Az esemény pénzügyi kereteit pályázati pénzbõl fedezték, így különösebb anyagi teher nélkül tudták lebonyolítani a rendezvényeket. Egy hét alatt közel 700 embert kellett megvendégeljenek, ebben több mint hatvan ember munkája van benne. Tavaly a megyei tanács pályázatából kimeszelték a kultúrházat, és kicserélték a közel 50 éves elektromos hálózatot. Idén a kultúrház dísztermének a tetõszerkezetét cserélnék ki, erre megvan már a pénz 300 ezer lej, többek között Kelemen Hunor mûvelõdési miniszter, valamint Márton Árpád RMDSZ-es képviselõ közbenjárásának köszönhetõen. A tetõszerkezet mellett azonban priorítást élvezne a teremben található festmény megmentése is.
Az erdei utak karbantartása
Nagyajtának nincsenek községi útjai, csak utcái vannak, valamint erdei útjai. Ez utóbbin végeztek a tavalyi évben munkálatokat, amelyet az idén is szeretnének tovább folytatni. 2011-ben Virágosoldaltól egészen a Domokos útig javítottak, itt gyalultak, kavicsoztak saját erõbõl. Mindenhova nem jutottak el, de azt szeretnék, hogy az idén tegyék pontra a még hátralévõ útszakaszokat.
Megvásárolták az orvosi rendelõt
Az egykor Dr. Ferenczy Géza ügyvéd tulajdonában levõ kúriát, ahol jelenleg az orvosi rendelõ mûködik, vásárolta meg három részletben tavaly a polgármesteri hivatal, ezt is helyi pénzekbõl finanszírozzák majd. Jelenleg az épület felújításához keresik a pénzforrásokat.
Idén tavasszal befejezik a park kialakítását is
Ahogy az idõ engedi, rögtön tovább folytatják a már megkezdett munkát az 56 áras területen, ahol a játszótér és a padok mellett lesz két ivó kút, ökóvéce, valamint napellemes világítótestek is lesznek. Területrendezést hajtottak végre, így sikerült felszámolniuk a református templom szomszédságában lévõ szemétdombot. A munkálatokat is pályázati pénzbõl finanszírozzák. 
Mi lesz a hidakkal?
A hivatalnak nincsenek községi útjai, csak utcái vannak, ennek értelmében a polgármester csak mint közvetítõ tud eljárni a hidak ügyében, ez nem az õ hatásköre, hanem a megyei vezetésé. “Ha netán elkészül az Olt hídja, akkor bizony az ajtai vashíddal is gondok lesznek, mivel megnõ a forgalom és ez a híd is eléggé lerobbant állapotban van, ha beszakad, egész Erdõvidék elszigetelõdhet. Ehhez az úthoz sincs semmi közöm, hiszen ezen megy át a megyei út, így ez is az õ hatáskörük, nem az enyém. ” - adja tudtunkra Bihari. 
Pénzt adni a kórháznak, iskolának
Bár a vidék legkisebb költségvetésével rendelkezik, igaz, idén a 2011-es évhez képest 76 ezer lejjel lesz több. Az éves költségvetésnek 78%-át csak a fizetések teszik ki, a fennmaradó 22%-ot tudják csak fejlesztésekre és önrészek kifizetésére használni. Ennek ellenére a tavaly támogatták a vidék kórházát, a Diakóniát, 82 ezer lejjel, a község iskoláit, valamint 7 ezer lejt adtak a sportegyesületnek. Ezt idén is tovább vinnék. 


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 754. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.