Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2011.03.04.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 707. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2011.03.04. KözéletHová lett a felsõrákosiaknak adományozott 2.500 dollár?
Teheti fel jogosan a kérdést a választópolgár, ugyanis a szombaton, a rákosi unitárius parókiánál tartott falugyûlésen kiderült, hogy egy amerikai testvérgyülekezet adományként gyûjtött kétezer ötszáz dollárt. Ebbõl az összegbõl Felsõrákosnak el lehetett volna készíteni a megvalósíthatósági tervet a víz-és csatornahálózatra. A víz kérdését a falusiak mindig is prioritásként tartották számon, azonban ez idáig kampányígéreteken túl semmit sem kaptak. Ráadásul kiderült, hogy az említett összeg a baróti hivatal számlájára érkezett. A falugyûlésre hivatalos volt Barót város elöljárója, aki azonban nem jelent meg. Így, hogy mi lett az adománnyal, nem sikerült megtudni, igaz, Richard Ford amerikai professzor, aki már nem elõször járt Felsõrákoson, a gyûlésen elmondta, hogy mindenképpen levelet fog írni a polgármesternek, amelyben többek között megkérdi, hogy mi lett a küldött pénzzel. A rákosiak azt is nehezményezték, hogy bár többször kérdezték, hogy mikor lesz víz- és csatornahálózata immáron nekük is, mindig azt mondták, hogy le van téve egy pályázat erre a célra, de ennél többet sohasem mondott senki nekik. Ugyanakkor nem értik, hogy Barót miért maradt ki egy közel 120 milliós vizes pályázatból, amibõl el lehetett volna készíteni a falunak a víz- és csatornahálózatát, talán azért, mert a pénzt az RMDSZ hozta volna és nem más? – tették fel a kérdést a gyûlésen megjelent emberek.
A Darázs-forrás immáron a rákosiaké!
Andorkó Ferenc közbirtokossági elnök elmondta a falugyûlésen, hogy a rákosi közbirtokosság pert nyert a Darázs-forrás ügyében, öt éven át pereskedtek a baróti polgármesterrel. Innen kezdve kizárólagos joga a forrás felett a felsõrákosiaknak van – fûzte hozzá az elnök. Reménykedik, hogy mihamarabb sikerül beindítani a faluturizmust is, fent, a forrásnál ezelõtt három évvel sikerült kijavítani a házat, mindenekelõtt a gyógy-turizmus beindításában látnak lehetõséget. A forrás vizét egy bukaresti laboratóriumban vizsgálták, ahol megállapították, hogy a víz gyógyhatású: bõr, ideg, reuma, és légúti megbetegedésekre, panaszok enyhítésére, gyógyítására alkalmas. A feljavított házban 12 személyt bármikor kényelmesen le tudnak fektetni, de szükség esetén ötven ember is elfér, alul az ebédlõ pedig 120 férõhelyes.
Megakadályozni a teherforgalmat!
Az utak, utcák jelenlegi állapota is katasztrofális állapotban van a faluban, szinte járhatatlanok - vetõdött fel a újabb probléma szombaton, az unitáius parókián. Úgy néz ki, Vargyasnak köszönhetõen mégis lesz útja a falunak, amely legalább valamilyen szinten összeköti õket a "civilizációval". Azonban ha a 38-as utat sikerül megcsinálni, amire nagy az esély, akkor gond lehet a teherforgalommal, mert megtörténhet, hogy ezután felsõrákoson keresztül bonyolódik majd le. A falusiak ezt nagyon nem szeretnék, hiszen a jelenlegi útviszonyok mellett a fõúton levõ házak talapzata jórészt tönkre menne, ezt mindenképpen el akarják kerülni.
Baconban nem vonják vissza a március 15-re vonatkozó határozatot
A februári soros tanácsülésen Bacon község tanácsa egyöntetûen kiállt a korábbi tanácshatározatuk mellett, eldöntötték, nem vonják vissza március 15. munkaszüneti nappá való nyilvánítását. Bár a kormánybiztostól megérkezett a felszólítás, inkább vállalják a közigazgatási pert, de a határozatot továbbra is érvényben tartják. A baconi tanácsot, korábbi ígéreteihez híven Kulcsár Terza-József megyei MPP elnök képviseli majd a bíróságon.
Munkaprogram a szociálisoknak
A törvény értelmében jóváhagyták a 2011-es kormányrendeletet, a közhasznú tevékenységekre vonatkozóan. A 235 szociális munkásnak az idén a következõ munkákat kell elvégeznie: legelõtakarítás, járdák, utcák hótalanítása a közintézmények elõtt, a patakmeder, temetõ, községi utak, sáncok, zöldövezetek karbantartása, ezekért a munkálatokért Simon András alpolgármester és Bardocz Erzsébet felelnek. A baconi iskola igazgatója, Baló Ervin kérte a tanácsot, hogy a tavasz folyamán, amikor az idõ engedi, az iskola udvarán levõ illemhelyeket bontsák le, mivel jelenlétük fertõzõ gócot jelent a környezetre. A szociális munkások feladata lesz továbbá a község borvízforrásainak a karbantartása is. Simon András alpolgármester elmondta, hogy rengeteg szemét gyûlt össze az utóbbi hetekben is, csak a kisbaconi borvíznél több kontájner mûanyagpalackot szedtek össze, ezért igénybe vennék itt is a szociális munkaerõt. Továbbá elhangzott az ülésen az is, hogy minden tanácsos a saját falujában figyeljen oda az ilyen dolgokra, és ha valami gond adódik, akkor azt mihamarabb jelezze az illetékeseknek. Egyelõre nem lehet tudni még, hogy hány órát kell naponta dolgozzanak a szociális juttatásra szorulók, de hamarosan leküldik az idei órarendet is. 
Mennyi vagyona lehet egy szegénynek?
Bár a februári tanácsülésen mindenki számára szõrszálhasogatónak tûnt, a törvény mégis arra kötelezi a helyi tanácsot, hogy aki szociális juttatásra szorul, annak fel kell értékelni azon dolgait, amelyekbõl jövedelme származhat. Ennek értelmében a hûtõbõl, kályhából, számítógépbõl, a videólejátszóból, a termõföldbõl, a búzából, a gyümölcsbõl, a szarvasmarhából, sertésbõl, az igavonó állatból és majorságból származó javakat be kell jelentenie a hivatalnál. A tanács a szociális szférára való tekintettel mindenütt a minimális értékeket szabta meg, hogy ezzel is kedvezményezzen a rászorulóknak. A jegyzõnõ azonban arra figyelmeztette a tanácstagokat, hogy az érték megállapításánál vegyék figyelembe azt a gazdát is, aki bár nem részesül szociális segélybe, mégis éjt nappá téve dolgozik a mezõkön, hiszen ha például a föld esetében túl alacsony értékeket állapítanak meg, akkor abból a gazdának származhat hátránya, és nem a szociálisnak.
Újraszámolták az ingatlanok béreit
A bérek megállapításánál figyelembe vették, hogy az adott ingatlanban milyen tevékenységeket folytatnak, ennek függvényében meghatároztak egészségügyi (közhasznú) és pénzügyi szolgáltatásokat. A kereskedelmi felületre négyzetméterenként 5 lejt határoztak meg egy hónapra, a közhasznú tevékenységeknek helyet adó ingatlanokért (orvosi és állategészségügyi rendelõ, posta, tejcsarnok, csekk) csak jelképes bért kérnek, mivel ezek a szolgáltatások a közösség érdekében vannak, ezért a baconi tanács ezzel is szeretné segíteni az ilyen jellegû közhasznú tevékenységeket, a négy lakófelület esetében pedig hónaponta egy lejt határoztak négyzetméterenként.
Nem spórolnak többé a villannyal
Bár nem született tanácsosi döntés, mégis a tavalyi év végi tanácsülésen hallgatólagosan úgy döntött a baconi tanács, hogy éjszakánként lekapcsolja a közvilágítást, ezáltal is csökkentve a villanyáram költségeit. Ez azonban már a múlté, a februári ülésen a baconiak úgy határoztak, hogy véget vetnek a spórlásnak, és ezentúl a közvilágítást a megszokott programnak megfelelõen engedik majd.
 Összeállította: Albert Egon


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 707. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.