Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2011.02.25.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 706. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2011.02.25. Közélet Nagyajta
Víz-és csatornahálózat, iskola valamint mûemlékvédelem
A szûkös keret ellenére Nagyajtán is megpróbálják a lehetõ legtöbbet kihozni az idei költségvetésbõl, amelynek értéke kevéssel haladja meg az 1,7 millió (17 milliárd) lejt, a tanács megvitatta és elfogadta olyan formában, ahogy elõterjesztették. Ilyen anyagi háttér mellett is, a polgármester, Bihari Edömér az elsõk között vette számba a baróti kórház ügyét, amelyre havonta 1.710 lejt különítettek el.  Állami költségvetésbõl a község elsõ negyedévre 49 ezer (490 millió) lejt kap. Az iskolákra saját jövedelembõl 75 ezer lejt tettek, kulturális tevékenységekre 21 ezer lej, a könyvtár 17 ezer lej, a kultúrházra 4 ezer lej van ugyancsak saját költségvetésbõl elõirányozva, itt azonban jóval nagyobb értékekrõl van szó. Az épület teljes feljavítása pályázatok útján történik majd, az egyik pályázat értéke hétszázezer euró, de ígéretek vannak a kulturális minisztériumtól is, Kelemen Hunor kulturális miniszter részérõl, hogy mihamarabb juttatnak ide pénzeket, sportra 7 ezer lej, a zöldövezetekre 2 ezer lej. A község tavaly 1,5 köbméter kavicsot vásárolt a vízügytõl, ezt idén a mezei utak feljavítására szeretnék fordítani, a lakosság bevonásával, a hivatalnak vannak gépjei erre, valamint állni tudja a munkálatokhoz szükséges üzemanyagot is, ám arra már nincsen lehetõsége, hogy csak önerõbõl végezze ezeket a munkálatokat.

Csatlakozni a megyei vízhálózathoz
Pénzeket tettek a Nagyajta, illetve Középajta víz-és csatornahálózatára, idéntõl már szeretnék azt, ha a lakosság rá tudna csatlakozni, ezt többek között azért is szeretnék, hogy a mély kutakat tudják mûködésbe helyezni, mivel a felszíni vizek egyre szennyezettebbek lesznek. A polgármester elmondta, hogy jelenleg ezeknek a kutaknak a mûködtetése nagyon költséges, fõleg energetikai szempontból, ezért a megoldást egy szoláris rendszer megpályázásában látják. A rendszer abban az esetben nem lesz veszteséges, ha a 442 háztartásból körülbelül 80-100 család igényli majd. Egyben az is szándék, hogy a megyei vízhálózathoz csatlakozzanak.

 Vargyas
Ülésezett a falu népe
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megtartották Ilkei Ferenc polgármester meghívására a falugyûlést, múlt csütörtökön, melynek 18 napirendi pontja volt, és a pásztorválasztás mellett polgármesteri, valamint tanácsosi beszámolót hallgathattak-, egyben pedig a község ügyes-bajos dolgairól tárgyalhattak a jelenlévõk. Az elöljáró elmondta, hogy nem érti ezt a nagyfokú passzivitást az emberek részérõl (a gyûlésre zömében a hetvenévüket is meghaladó lakosok érkeztek, számuk nem haladta meg a félszázat, ami az 1.900 lakóhoz viszonyítva csekély szerk. megj.), hiszen itt lehetõség volna arra, hogy szemtõl-szembe találkozzanak, azért vannak ma itt, hogy ha problémák adódtak, azokat beszéljék meg.

Meg kell védeni a vargyasiak érdekeit!
Felelevenítõdött a közel hároméves vizes per ügye is a baróti elöljáróval, igaz Ilkei hozzáfûzte, hogy ebbõl az akadékoskodásból végül is Vargyas jött ki jól, hiszen az RMDSZ hathatós segítségével kaptak ötmillió lejt arra, hogy saját kutakat fúrjanak, hogy ha már Baróttal nem lehet dûlõre jutni abban, hogy a község is rácsatlakozhasson a hálózatra. Akárcsak Nagyajtán, itt is elhangzott, hogy szükség van a mély kutak fúrására, mivel a felszíni vizek nagyon szennyezettek, a mostani víz hatvan méter mélységbõl jön fel, akkora hozama van, hogy egy 300 ezer literes tartályt kétszer is meglehetne tölteni. A szakemberek véleménye szerint ez a hozam még a barótiaknak is elegendõ lenne. (A gyûlésen még az a gondolat is elhangzott, hogy mivel köztudott, hogy a városnak milyen minõségû vize van, Vargyas szívesen adna tiszta vizet Erdõvidék központjának). Tavasztól már rá lehet csatlakozni a hálózathoz annak, akinek erre van lehetõsége.

 Bõvítették a tûzoltószertárt
A beruházás összértéke hatmillió lej, amibõl most a bõvítésre szánt érték 300 ezer lej is meghaladja. Tervben van az is véve, hogy a szertár emeletén irodahelyiségeket alakítanának ki civil szervezetek számára, valamint vendégszobákat.

A 38-as községi út feljavítása
Közös pályázat a baróti polgármesteri hivatallal, aminek az összértéke 10 millió lej, ebbe egy 108 éves vashíd is beletartozik. A megvalósítás nagyon fontos, hiszen itt lenne a golfpálya felé vezetõ út és híd is. A községi utak mellett az erdei utak feljavítása sem maradhat ki az idei tervekbõl. A legfontosabb az Almási-barlang fele vezetõ útszakasz kiépítése. Ilkei esélyt lát a pályázat megnyerésére. Az út leaszfaltozása mellett, 75 áteresz kialakítása, és a Vargyas-patak medrének a megerõsítése, a Hagymás-patakán átívelõ híd megjavítása is benne van a letett pályázatban.

Beltelekesíteni kell minél több területet
Elkészült az általános rendezési terv, amibe be kell venni a golfpályát, valamint Új-Vargyast, és még szeretnének más területeket is beltelekesíteni Vargyason. Ez mindenképpen elõnyös - bár nõ a föld adója, de egyben az értéke is megnövekedik, továbbá befektetések szempontjából is nagyobb elõnyökkel jár.

Jó, ha minden állatot regisztrálnak
A csütörtöki falugyûlésen elhangzott, hogy igényelni kell a számokat az állatok esetében, hiszen ettõl függ a támogatás. Azoknál az állatoknál is megéri igényelni, amelyeknél nincsenek megszabva az állami támogatás. Ha az állat ennek ellenére regisztrációs számot kap, akkor elhullás esetén a károsult gazda igényelheti a kártérítést, más esetben ez nem lehetséges. Felhívták a figyelmet, hogy ha a község területén belül valakinek háziállata pusztul el, az ne dobja az árkok szélére vagy ne ássa el. A polgármesteri hivatalnak van egy megsemmisítõ céggel kötött szerzõdése, amely szerzõdés értelmében elszállítja és megsémisíti a tetemeket. Nemcsak Baróton, de Vargyason is gondot jelentenek a szabadon kóborló, esetenként csordákba verõdött kutyafalkák, amelyek leginkább az óvodás és iskolás gyerekekre jelentenek fenyegetést, hamarosan törvény fog megjelenni, a kutyák becsippelésére is.
Beindult a szelektív hulladékgyûjtés program, akik nem kötöttek szerzõdést, azokat feljelentik
Akinek szerzõdése volt, az már megkapta az egyenként százhúsz literes szemetes kukákat, fontos tudni, hogy ezután csak ezekbõl a hulladéktárolókból hajlandó elvinni a háztartási hulladékot a Tega RT, akik eddig nem kötöttek szerzõdést, azokat a pénzügynél fogják feljelenteni. A szervetlen szemetet (mûanyag, papír, üveg, elem) az erre kijelölt szigetekre kell elszállítani mindenkinek és a megjelölt kontájnerekbe elhelyezni. Az építési hulladék (szuvat, tégla, cserép) esetében külön kell szólni a hivatal illetékeseinek, ez esetben Szõcs Dénes alpolgármesternek, lomtalanítás idén két alkalommal lesz április 19., és augusztus 25-én.


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 706. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.