Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2011.01.07.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 699. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2011.01.07. Közélet

Van új tanügyi törvényünk
Január 4-én az Alkotmánybíróság szabad utat adott annak a tanügyi törvénynek, amelyre a kormány felelõsséget vállalt. Ez a törvény, egyebek között, a következõket tartalmazza:- A kisebbségi oktatásban részt vevõ diákok minden tantárgyat, a román nyelv és irodalom kivételével, anyanyelven tanulhatnak. Tehát a magyar diákok magyarul tanulhatják Románia történelmét és földrajzát minden osztályban, a líceumot is beleértve. A román nyelvet és irodalmat végig sajátos tanterv szerint és sajátos tankönyvekbõl oktathatják a kisebbségi gyerekeknek. A kisebbségi gyerekeket oktató pedagógusoknak ismerniük kell az adott nyelvet. A közoktatásban magyar nyelv és irodalomból, kisebbségi történelembõl és zenébõl olyan szakemberek dolgozzák ki a tanterveket, akik ismerik a magyar nyelvet és a magyar kultúrát.- Az egyetemi oktatásban a nemzeti kisebbségek számára biztosított az anyanyelvû képzés alapszinten, a mesteri és doktori képzésben, valamint a továbbképzés során is. - Annak a diáknak, aki lakhelyétõl távol tud csak anyanyelvén továbbtanulni, fedezik a bentlakás vagy az ingázás költségeit. A magyarul tanuló diákok után nagyobb támogatás illeti az iskolákat. Szórványban kisebb létszámmal is indíthatnak óvodás csoportokat, illetve elemi és gimnáziumi osztályokat a magyar anyanyelvû diákok számára. Az olyan magyar tanintézmények vagy tagozatok esetében, amelyek egyedüliek a helységben, különbözõ profilú líceumi vagy szaklíceumi osztályok is indíthatók a kisebbségek nyelvén az illetõ intézményben. A magyar egyházak valamelyikéhez tartozó diákok számára is biztosítani kell a vallásórát.- A kisebbségi nyelvû felsõoktatásban is, egy diák után nagyobb pénzügyi támogatást ad az állam, mint a román nyelvû felsõoktatásban, tekintettel a  kisebb létszámra.- A kisebbségi nyelvû oktatást önálló intézményekben szervezhetjük meg, még ha esetenként kevesebb is a diák, mint a többségi iskolákban. A magyar iskolák elnyerhetik a jogi személyiséget, diáklétszámtól függetlenül. Az iskolák vezetésében a kisebbségiek számarányuk alapján vesznek részt. Vegyes tannyelvû iskolákban az egyik aligazgatónak kötelezõen az adott kisebbséghez kell tartoznia. - A kisebbségi nyelvû oktatás olyan felsõoktatási intézmények keretében biztosítható, ahol kisebbségi nyelvû karok, programok mûködnek illetve multikulturális és többnyelvû egyetemeken, valamint más egyetemeken is, igény szerint. A multikulturális és többnyelvû egyetemeken a kisebbségi nyelvû oktatás tagozatokba szervezõdik, amely lehetséges karokon, szakokon belül, vagy egyetemi szinten. A kisebbségi egyetemi tagozatok, ha nem önálló karokban mûködnek, akkor saját mûködési szabályzat szerint választják meg képviselõiket, és fejtik ki hatáskörüket. Az egyetemek keretén belül mûködõ kisebbségi nyelvû tagozatok autonómiát élveznek. A törvény lehetõséget ad önálló karok létrehozására is a kisebbségek nyelvén. Az egyetemek vezetõségében kötelezõ biztosítani a kisebbségi nyelvû oktatók arányos képviseletét. A rektor illetve a dékán helyettesei közül legalább egyet a kisebbségi oktatói közösség javaslatára neveznek ki, amenynyiben maga a rektor vagy a dékán nem kisebbségi.- Minden tantárgynál csökken a kötelezõen tanítandó tananyag mennyisége, az elõirányzott évi tanóraszám 25%-át minden pedagógus legjobb belátása szerint használhatja fel. Növekszik a választható tantárgyak aránya, 20% a kötelezõ oktatás szintjén és 30% líceumi szinten. Csökken a heti óraszám felsõ határa. Az oktató-nevelõi munkában nagyobb hangsúlyt fektethetnek a készségek elsajátítására, fejlesztésére.- Az oktatási intézmények irányítása a helyi közösség kezébe kerül, növekedik az önállóságuk. Az iskolák irányítását biztosító vezetõ tanácsban a pedagógusok mellett jelentõs szerepet kapnak a szülõk és az önkormányzat képviselõi. A vezetõ tanács megtervezi az iskola költségvetését és fejlesztését, jóváhagyja az iskola sajátos tanterv-csomagját, megszervezi a pedagógusok számára kiírt versenyvizsgát.


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 699. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.