Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.09.03.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 681. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.09.03. Művelődés

Baróti olvasóegyletek a dualizmus korában (VIII. rész)
 A levéltári és sajtóbeli források hiányoznak az elkövetkezõ pár évre nézve. Ismerjük viszont az egyesület 1906-ban újból szerkesztett alapszabályzatát. Ebben hivatalos elnevezésként „Olvasóegylet Baróton” szerepelt. Megjelenik a tagság több formája: „tiszteletbeli, rendes, pártoló és havi”. Tiszteletbeli tagok lehettek azok, akiket a közgyûlés „az olvasóegyesület erkölcsi vagy anyagi érdekei körül szerzett, különös érdemeiért a választmány indítványára esetleg 10 tag írásbeli ajánlatára titkos szavazás útján ilyenekül megválaszt”. Õk tagsági díjat nem fizettek, de rendelkeztek a rendes tagok összes jogaival. A rendes és havi tagokat a már tagsággal bíró személyek ajánlására lehetett felvenni. Mindketten fel kellett tüntessék nevüket egy e célra elõkészített könyvbe. Az ajánló neve mellett fel be kellett írja foglalkozását vagy munkahelyét. A pártoló tagok az egyesület által évrõl-évre megállapított tagsági díjat voltak kötelesek fizetni. Egyedüli joguk az egyesület könyvtárának használata volt. A havi tag mint tagsági kategória nagyon ritka, kevés háromszéki egyesület esetében fordul elõ.  Õk az egyesület által megállapított havi díjat voltak kötelesek befizetni. Ellenkezõ esetben megszûntek tagok lenni. Nem rendelkeztek szavazati és „kormányzati” joggal, választmányi taggá és tisztviselõvé sem voltak választhatók. A vendégeket bármelyik tiszteletbeli vagy rendes tag bevezethette, így 8 napig élvezhették az olvasóegylet által nyújtott elõnyöket. Ezt a jogot kiterjesztették „a felsõbb tanintézetek hallgatóira és a középiskolások VII. és VIII. osztályos tanulóira is, de csak a rendes szünidõk idején”. Az egyesület vagyona következõkbõl állt: a tagok által közgyûlésen meghatározott tagsági díj, tõkék jövedelmei, egyéb bevételek és ajándékok, ingatlan, könyvtár, egyéb ingóságok. Az egyesület két fontos döntéshozó fóruma a Közgyûlés és Választmányi gyûlés volt. Ebben az alapszabályzatban jobban körvonalazták a közgyûlés feladatait: „a választmány jelentése múlt évi mûködésérõl, számadások és vagyonleltár, felülvizsgálása, költségvetés készítése, általános tisztújítás, számadások és a vagyonleltár, felülvizsgálása, költségvetés készítése, általános tisztújítás, tagsági díjak, tiszteletbeli választása, az alapszabályok módosítása, az olvasóegylet szellemi és anyagi érdekeirõl való gondoskodás, vendégjog megszüntetése, tagok kizárása vagy felvétele, indítványok és a tagok által a választmány üléseibõl közgyûlés elébe vitt ügyek tárgyalása”. Érthetõbb módon szabályozták ugyanakkor a szavazás megszervezésének módját is.
A választmány illetve vezetõség tagjainak számát lehozták 12-re. Ennek esetében is sokkal konkrétabban fogalmazódtak meg a feladatok: az évi jelentések készítése és közgyûlés elé való terjesztése, indítványok megvizsgálása, tagok közötti vitás kérdések rendezése, számadásra kötelezett tisztviselõk számadásának és vagyonleltárának megvizsgálása, folyóiratok, szépirodalmi és hírlapok megrendelése, rendes, pártoló és havi tagok felvétele, a közgyûlés megvizsgálása, költségvetés elõkészítése, stb.
 folytatjuk


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 681. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.