Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.07.02.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 672. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.07.02. Művelődés

Adatok a Nagyajtai Olvasóegylet történetéhez VII. rész
 Az év végén vásárolt az egylet Elõpatakon egy használt biliárdasztalt. Ez a kaszinó helyiség kibõvítését és a házszabályok kibõvítését tette volna szükségessé, de erre nem volt lehetõség, ezért egy év múlva továbbadták azt az Apácza-i Kaszinónak. 1899. január 21-én farsangi mulatságot tartott az egyesület „mely a közmûvelõdés ügye iránti érdeklõdés folytán igen jól sikerült, mivel a közvetlen érdekelt polgárság mellett a községben levõ társegylet tagjai – az intelligencia is – nagy számban vett részt”. Az estély bevétele 98 Kr. volt, melynek fele az egyleti pénztárába került. A felülfizetõk között újból ott találjuk Weiss Berthold országgyûlési képviselõt, aki ugyan nem jelent meg, de 20 koronát küldött az egyletnek. Továbbá Zathureczky Kálmán, Biró József kereskedõ, dr. Bendek Zoltán, Boda Samu és Zsidó Mihály fizettek be 1-1 koronát. A 100 Kr.-ás alapítvány az évi kamatából két könyv vásárlását döntötte el a választmány 1899. május 26-án: „Ezer év” – írta Baróti Lajos, „Kis almanach” – szerkesztete Bródi Sándor. Ebben az évben ünnepelte az egyesület 25 éves fennállását. Az 1899. október 28-án tartott választmányi gyûlés jegyzõkönyve szerint Boda Samu egyleti indítványozta a „25. éves évfordulónap megünneplését és arra valami ünnepi dolog rendezését”. Az ünnepséget november 25-én tartották a Biró féle vendéglõben. A táncestély szervezõbizottságának elnöke maga az egyesület elnöke Zathureczky József volt. Az ünnepség mûsora a következõ volt:
Nyitány. „Himnusz”, énekelte a helyi Dalkör;
Visszaemlékezés az egylet 25 éves múltjára, felolvas Boda Samu egyleti jegyzõ;
Szavalat, Váradi Antal „Júdás” címû költeményét, elõadta Szolnoky Irén helybeli állami iskolai tanítónõ;
Népdalokat énekelt Körtvélyfáy Józsefné úrnõ zenekísérettel;
„Revolver” címû jelenet (párbeszéd), elõadták Ütõ Irma, és Ütõ Lajos;
„Börzejátékos keservei” tréfás darab, elõadta Betegh Lajos egyleti pénztáros;
„Goldstein Számi” kuplé (tréfás jelenet), elõadta Ráth Armin egyleti tag;
„Szózat”, elõadta a helyi Dalkör.
Az ünnepélyen sok helyi lakós jelent meg, de sokan eljöttek a környezõ falvakból is. Boda Samu, az egyletnek kezdetektõl fogva jegyzõje „feltüntette a jóra törekvõ munkásságnak az egyleti életben eddig elért eredményt mind szellemi, mind az anyagi téren.” Az elõadásokat reggelig tartó táncmulatság követte. Az ünnepély tiszta jövedelme 33 Frt., 96 Kr. volt. Nem utolsó sorban ezen ünnepségnek köszönhetõen ezt az évet az egyesület könyvtára 159 mûvel, 460 kötetben zárta. Ezek nagyrészt regények és más szépirodalmi írások voltak. A tagok rendelkezésére 9 db. szépirodalmi és politikai lap állt. Abban az évben Dr. Ferenczy Géza lett az egyesület elnöke miután Zathureczky József 12 év után egy székhely botrány miatt vonult vissza az egylet élérõl.
1901. februárjában is sikeres mulatságot szervezett az olvasóegylet. „Hogy mennyire dédelgetett kedvence az ajtai intelligenciának az olvasó egylet, az kitûnik abból is, hogy már 8 órakor majdnem telve volt a kiváló ízléssel és ügyességgel díszített terem”. A csekély kiadás mellett 187 Kr. bevételt valósítottak meg. Az 1902. január 18-án tartott mulatságon a helyi polgárságon kívül az „intelligencia” is részt vett. Ennek köszönhetõen az egylet újból szép jövedelmet könyvelhetett el: 62 Kr., 25 Fillér. Ez év június 12-én az egyesület saját zászlót avatott. A meleg tavaszi napon d.u. 2 órakor az egylet helyiségének udvara zsúfolásig megtelt a vendégekkel és kíváncsiskodókkal.
                                            folytatjuk


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 672. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.