Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.01.29.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 650. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.01.29. Művelődés

 Nem mindennapi eseményre került sor a vargyasi Dávid Ferenc Dalárda szervezésében január 23-án este a mûvelõdési otthonban. Mintegy 160 személy gyûlt össze, hogy az ünnepi mûsor, az emlékkiállítás és az ezt követõ szeretetvendégség alkalmával megemlékezzen a Dalárda fennállásának 100 éves évfordulójára.
A vargyasi négyszólamú férfi dalárdát Kiss Károly (1889-1974) kántortanító szervezte meg, aki 1909 õszén kezdte meg a 32 évig tartó népnevelõi munkáját. Ez idõ alatt sok alkalommal és sok helyen szerepelt a dalárda. Ennek emlékét õrzik a  ma is létezõ emléklapok és oklevelek. A Dalárda szervezésében sok színdarabos est, táncmutatványok, dalos vetélkedõk õrzik emlékét a jól irányított és szervezett muzsikának. Ez a lelkes munka megtorpant a tanító úr eltávozásával 1941-ben. Kolozsvárra költözött családjával és ott is halt meg 1974-ben. Õ azonban élete végéig vargyasinak tartotta magát. Utódai gyakran megfordulnak Vargyason régi emlékeket keresve. Hajdani tanítványai és tisztelõi a szülõi házon (a mai kántori lak) évekkel ezelõtt emléktáblát helyeztek a tanító úr emlékére.
A háború és a rövid magyar idõ alatt szünetel a Dalárda mûködése. A mindenkori énekvezérek és a megmaradt dalárdatagok azonban kezdték újraszervezni a Dalárdát. Már nem a régi fénnyel, de lankadatlan éneklési vággyal folyik a munka. Ott vannak a régiek és irányítóik: Felcser Ibolya, id. Székely Ferenc, az új énekvezér Máthé Vilma. És jönnek az új tanûgyisek, akik (Tóth Rebeka, Nagy Endre, László Attila) segítenek. Õket azonban leinti az új karhatalom. Az egyházat (1948) mindenhonnan eltávolítja és így éneklés csak az Egyházon belül folyik. Rendszeresen éneklik a Passiót nagypénteken és más egyházi ünnepek alkalmával szintén felcsendül a zsoltár.
Ez idõben végzi hûségesen munkáját 1957-tõl Máthé Vilma ma nyugalmazott énekvezér egészen nyugalomba vonulásáig, több mint négy évtizeden át. A világiak életében is ott vannak a lelkes irányítók, akik énekelni, zenélni tanították a falu apraját és nagyját. Itt tûnnek fel Vágási Tóth Rebeka 1954-tõl majd a hetvenes évek elején József Lenke tanárnõ. Ma õk is nyugdíjasok Vargyason.
A változások után a lehetõség megadatott, hogy az egyház-társadalmi szervezetek sok évi hallgatás után újra megjelenjenek. Így hívtuk életre a mai egyházalapító püspökünk nevét viselõ Dávid Ferenc Dalárdát. A kezdetnél ott voltak a régi énekvezér, Máthé Vilma, Tóth Rebeka, József Lenke, és az énekelni szeretõ férfiak, asszonyok, legények és leányok. Az utóbbi 20 év sok szép emléket õriz. A kórustalálkozók (Barót, Bodok), a kiszállások más egyházközségekbe: Felsõrákos, Bözöd, Rava, Városfalva, Brassó-Botfalu, Bölön, Nagyajta, Korond, Homoródújfalu, az unitárius Kórustalálkozók, a Szejkefürdõi Unitárius Találkozó jelzik a megtett utat, a folytonosságot, a száz esztendõt...egy parányi részét egyetemes magyar kultúránknak.
Az ünnepély alkalmával fellépett a Dalárda, majd sorra került az emléklapok átadása. Emléklapot kaptakaz egyházi zene és éneklés terén kifejtett hûséges munkájukért: Máthé Vilma nyugalmazott énekvezér, közel ötven évi szolgálatáért, Tóth Rebeka nyugalmazott tanítónõ, József Lenke nyugalmazott zenetanárnõ, Varga Réka énekvezér-kórusvezetõ. A régiekre emlékeztünk egy perces csendes felállással. A szünetben megtekinthettek a jelenlevõk a hajdani fényképekbõl és emléklapokból készített kiállítást és a dalárda zászlaját.
Az este szeretetvendégséggel zárult. A dalárda tagok fõtt kukoricát szolgáltak fel. Köszönjük Istennek ezt a csodálatos estét. Öröm volt szívünkben, és valljuk együtt mi is: Zsoltárban, dalban, / Benne dobog szívünk. / Velünk lesz az Úr, ha / Együtt éneklünk.
 Andorkó Ferenc
unitárius lelkész, Vargyas


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 650. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.