Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2009.12.31.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 646. lapszám "Magazin" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2009.12.31. Magazin

Itt a világvége, vigyorog a sátán Baróton!

Szemelvények a dr. Fábián László által szerkesztett, és Égetõ Árpád nyomdász által a két világháború között kiadott Erdõvidéki Hírlapból.

Öreg székely dala a választásokról
Magyar-Pártban lenni, legnagyobb büszkeség,
Erre leszavazni: magyar kötelesség!
Nem egyéni érdek, cél csak egy van adva:
A Magyar-Pártot kell vinni diadalra!...

Választás-idõkben sok minden megesik,
Sok ember ilyenkor nem is gondolkozik.
Biztató, jó szavak, hazug kézszorítás:
Tudják õk nagyon jól, mi az ingadozás.

Ingadozó lelkek, azok már az övék,
úgy kapták azokat, mint a Tamás ökrét.
Minden helység terel egynéhányat egybe,
De annyit, mint Barót, nem okádott egyse.

Megfeledkezik, hej, sok székely magáról,
Mézes-mázas szavak s igértek szagától.
Elbolondult esze nem látja végzetét:
Hogy szivacs módjára dobják el majd testét...

Választás van ismét, járják a falukat, 
Hazug jelszavakkal kérik a voksokat.
Hej, akad ilyenkor, ki meglássa bajod:
Szegény székely testvér, mily nehéz a sorsod.

Igérik, hogy sorsod menten megváltozik,
Ráncos barázdákat homlokodról törlik.
Kamatokról többé még csak nem is álmodsz,
De legyen mindezért az õk pártjuk áldott.

Az õk pártjuk pedig nem is volt még akkor,
Mikor a „Magyar Párt” zászlója kibomlott.
Utánoznak minket: mi jó magyarokat,
„Gazdák” névvel, lopva, várják a voksokat.

Hazudnak sok mindent, mi jön szájukra,
Legszebb gyönyörûség, ez az õk számukra.
Csaholva szaladnak, mint a dühös kutyák,
Székelyek érzését csúf vásárra dobják.

Ütnek vágnak mindent: ügyvéd-doktorokat,
Vad gyûlöletükben: grófokat, bárókat.
Szégyenteljes  módon faját odaadja,
Mint Judás, ki pénzért Krisztusát eladta!

Hitvány ember mindaz, ki faját eladja,
Utálatos annak minden mozdulatja.
Ördögével páros minden gondolatja!
Gyalázatos tettét mivel indokolja?...

Én már nem lehetek semmikép az övék,
Még ha le is huzzák menten testem bõrét.
Szívem az csak egy van. Ez a Magyar Párté.
Lelkem a szívemmel közös háztartást él...

Nincs mit elvegyenek tõlem más egyebet...
Testem egy része, ám még az övék lehet.
Egy, amit nem illik itt papírra vetni,
Mert még huszonötöt találnak rám verni...
1932. július 17.

Baj készül az italmérõkkel
A timisoarai pénzügyigazgató felvetette a nyelvkérdést a korcsmárosokkal szemben is. Szerinte a községek italméréseinek bérletére csak olyanok pályázhatnak, akik a román nyelvet írásban és szóban bírják. Ezt a véleményét a Monopoltörvény 194. §-ára alapítja, amely szerint az italmérõnek írni, olvasni tudni kell.
Eddig ezt a szakaszt úgy értelmezték, hogy mindenkinek elég, ha a saját anyanyelvén írni, olvasni tud. Most a timisoarai esettel kapcsolatban a Monopol igazgatóság úgy döntött, hogy az italmérõnek az anyanyelvén kell írni olvasni tudnia. Ezt a döntést az érdekelt körök nagy meglepetéssel fogadták, s már meg is indult a mozgalom annak elérésére, hogy a döntést a Monopol Igazgatóság változtassa meg, mert az alkotmány-ellenes és túlságosan sérelmes a kisebbségiekre. A Székelyföldön nagy területek vannak, ahol a községek lakói ha akarnak sem tudnak  románul megtanulni, mivel tiszta magyar községek lévén, ezekben a mindennapi életben elfeledik azt is, amit az iskolában, vagy a katonaszolgálat alatt tanultak. A rendelet több ezer vendéglõst és korcsmárost érint elsõsorban a Székelyföldön.
1937. május 9.

Autóverseny Baróton
Könnyen végzetessé válható fogadást kötött Baróton két bérautó tulajdonos. Versenyre keltek az országúton s az örült sebes vágtátásban az egyik autó egyensúlyt veszítve az árokba zuhant s teljesen összetörött. Szerencsére emberéletben nem esett kár, de a tulajdonos sofõr a zsebét tapogatva sokáig emlegetni fogja az autóversenyt.
1928. április 8.

Dologházba az iszákos emberekkel
Ha a részeges, iszákos embereket a bíróság megállapítja, hogy megrögzött alkoholista, dologházba utalhatja, ahol két évig gondolkozhat afelõl, érdemes-e rózsás színben nézni a világot?
1930. február 16.

Megtévedt fiatalság
A mai fiatalság életmódjának a rossz olvasmányok és a mozgószínházakban látott mutatványok szomorú hatását láttuk Erdõvidéken az elmúlt héten. Nyolc fiatalkorú iparostanonc és más foglalkozású fiatal állott össze, állítólag azért, hogy az újságokban olvasott, és moziban és ponyvarengényekben látott rablóbandát alakítsanak. Eddig még ismeretlen módon és útakon ellátták magukat fegyverekkel, hatalmas késekkel, sõt még kézigránátokkal is. Kidolgozták az elkövetendõ bûncselekmény pontos tervét, elõre elhatározták, hogy kiket fognak legyilkolni és kirabolni, és pontosan készültek az elkövetendõ cselekményre. Szerencsére a gyermekagyban fogalmazott terv dugába dõlt a felnõttek éberségén.
1929. szeptember 8.

Levél Szibériából
A napokban küldött egy levelet Szibériából haza Kisbaconba Veres Miklós, melyben a hatóságoktól a hazautazásra szükséges aktákat kéri. Veres Miklós neve a kisbaconi hõsök emlékoszlopán mint hõsi halott szerepelt, levelében tudatja, hogy megnõsült, kedves felesége és három ruszkinak boldog apja.
1930. április 20.

A szakálas rém
Folyó hónap másodikán Olaszteleken Komporály Juliska 11 éves leányka a kora reggeli órákban az udvaron foglalatoskodott. Hirtelen elõtte termett egy szakálas ember, s ráförmedt a megrémült leánykára, hogy engedje, vágja le hajfonatát, különben azonnal megöli. Azzal gyorsan levágta tõbõl a leányka hajfonatát, és eltûnt. Az értelmes leányka elõadásához kétség sem fér, kétségkívül õrûlt ember merényletérõl van szó, aki Kraft Ebing valamelyik beteg kategóriához tartozik.
1930. október 5.

Anyósok klubja
Természetesen amerikai lapokban olvassuk, hogy ott megalakult az anyósok szövetsége azzal a célzattal, hogy az anyósok részben a nõk, részben a közönség rossz vicceit és tûrhetetlen sértegetéseit megakadályozzák. Szegény amerikaiaknak még ez hiányzott, a rossz gazdasági viszonyok mellé.
1930. október 5.

Korcsmáros diákok
Mert hiszen a legközelebbi jövõben ilyenek is lesznek. Deák korcsmáros eddig is lehetett elég Erdélyben, mert az impérium változással sok szegény deák kezébõl esett ki a könyv, s ezekbe az eddig könyvet forgató kezekbe könnyen kerülhetett a decis üveg. S az iskolaosztály tartózkodási helye helyett a söntés. Másképp lesz ezután (…). amikor azonban Önök már a korcsmáros szájából is nemzeti kérdést csinálnak, ez már túlmegy az önök számításán, ez már bizonyítvány nekünk. Bizonyítvány arról, hogy mi keressük a békességet, a megértést, a népek együttes boldogulását ezen az áldott földön, s hogy nem találjuk meg ezért nem mi vagyunk a hibások, hanem azok a túlfûtött soviniszták, akik a söntésben is nemzeti kérdést keresnek. Csak tovább soviniszta urak, tovább ezen az úton.
1932. március 27.

Itt a világ vége!
Egyes napilapok tudósítása szerint egy angol tudós a világ végét február 4-ére biztosan jósolja, amikor is minden a földön élõ lény és építmény teljesen elpusztul. Mi ezt a hirt kételkedve fogadjuk, de ha már be kell következni, annyit mi is megjósolunk, hogy a világ vége semmi esetre sem 4-én, hanem 11-én, a „Baróti Dalárda” mûsoros estélye után fog bekövetkezni.
Erdõviéki Hírlap 1929. február 3


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 646. lapszám "Magazin" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.