Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2009.07.28.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 622. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2009.07.28. Közélet

Megmarad a szeretet
 „Ne várd, hogy a föld meghasadjon,
És tûz nyelje el Sodomát!
A mindennap apró csodái, nagyobb és titkosabb csodák.”
Egy kis csoda váratlanul egyszer velem is megtörtént. 2003. szeptember 14-én, délután 4 óra volt. Barátom a Duna tévé. Mûsorát csak este nézem, délután soha. Isten akarata volt, hogy a tévét bekapcsoljam. Helyszíni riport Szabadszállásról. A riporter kérdéseire a város fiatal polgármestere dr. Balázs Sándor válaszolt. Felkarolja az öregek, árvák ügyét. A város utcái ne legyenek szemetesek, a házak legyenek gondozottak, ne legyen egyetlen elhanyagolt gyermek.
E szavakat örömmel hallgattam. A legjobb recept az én falum, Vargyas számára is. E pillanatban Isten csodája ismét jelentkezett: ezelõtt 62 esztendõvel Vargyas község szerzõdést kötött és írt alá Szabadszállás népével. Ez akkor unikumnak számított. Újnak, újságnak, szokatlannak, a testvéri kapcsolatok ápolása kezdetének. Hogy az egymásra találás nem maradt csak múló emlék, ezt az azutáni nagyszerû tettek igazolták. Szabadszállás az aranyérmes gazda, Füredi Imre állományából egy törzskönyvezett állatot, bikát ajándékozott. Vargyas is tudta kötelességét, ajándékba egy vagon oltatlan meszet szállított Szabadszállásra. De nem csak anyagiakkal, de humánus, erkölcseiben is gazdagon ajándékozott a testvérváros. Osztozott a vargyasi hét, illetve nyolc gyermekes Szász Ferenc családi gondjaiban.  A népes családból a 4-ik gyermeket, Attilát magukhoz vették és taníttatták.
Visszatérve, a tévét lezárva azonnal levelet írtam dr. Balázs Sándor polgármester úrnak Szabadszállásra. Ma megszokott a testvéri kapcsolatok ápolása. Jó volna a régi kapcsolatokat felújítani. Ezt mi, én mint nyugdíjas lelkész és Tóth Pál nyugdíjas tanító társam kértük. Levelünkre válasz érkezett, 2004 tavaszán Vargyasra jöttek. Az ismerkedés elsõ lépéseinél bábáskodott még Veress Miklós, Ilkei Péter, Pál Attila, Tóth Rebeka és jómagam is. A küldöttség felkarolta a gondolatot, és Szabadszállás városi tanácsa kimondta a testvéri kapcsolat felvételét Vargyas községgel. Sor került a küldöttségek kölcsönös látogatásaira. Szabadszálláson, ünnepélyes keretek között, a 10 tagú küldöttség jelenlétében a testvérkapcsolat felújítását szerzõdésbe foglalták. A testvérváros következõ látogatásuk során a megbecsülés és tisztelet jelül díszpolgári oklevelet adtak át: Ilkei Ferenc polgármesternek, Tóth Pál nyugalmazott tanítónak és Dimény András nyugalmazott lelkésznek. Fontos és régi tartozást kell törlesszen Vargyas község és népe.
Sokaknak gondolatában felmerült a kérdés: vajon valóság a bejelentett hír, hogy 62 éve Szabadszállás küldöttsége Vargyason járt? Vajon már akkor létezett a testvéri kapcsolat? Igaz, hogy a kapcsolat idõt álló és nagyszerû tettekben nyilvánult meg? A kérdések megválaszolására egyik település sem tudott bizonyítékokkal szolgálni.
És ekkor jött a váratlan újabb csoda. Isten egy küldöttje, egy imádkozó asszony: Csõke Józsefné, Éva. Ez a kedves asszony keresett, kutatott fáradhatatlanul. Kecskeméten, a központi városban, irattárakban megtalálta a keresett, eredeti bizonyítékot. Dicsérjük és elismeréssel köszönjük neki és családjának a bátor és kitartó munkát. E család közremûködése nélkül elképzelhetetlennek tartjuk a testvéri kapcsolat létrejöttét a két település között. Köszönjük a magyar asszonyokhoz méltó magatartását.
Mi, akik a testvérkapcsolat kezdeténél megtettük az elsõ lépéseket, kiadványunkat tiszteletteljes kéréssel szánjuk Ilkei Ferenc polgármester úrnak, a község tanácsosainak, Vargyas lakóinak: ajándékozzuk meg id. Csõke Józsefné, Éva asszonytársunkat Vargyas község díszpolgára címmel. Részére egy ünnepélyes alkalommal szíveskedjenek az errõl szóló oklevelet átadni. Régi óhaj lelki egységben lenni és békességben élni. E tiszteletteljes kérés megoldása is e kérdés tûzpróbája lehet.
Tisztelettel Dimény András nyug. lelkész.
Aláírják még: Veress Miklós, Ilkei Péter, Pál Attila, Tóth Pálné Rebeka, Tóth Pál.


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 622. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.