Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2015.11.20.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 950. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2015.11.20. Művelődés

Benkõ József szülõföldjén vált nemzetközi hírû tudóssá

Sz.Réka A XXIII. Erdõvidéki Közmûvelõdési Napok közel egy hetes programjának nyitórendezvényére hétfõn délután került sor, a köpeci református imateremben, ahol a baróti származású Kolumbán Vilmos József egyetemi tanár (Kolozsvár), Benkõ József, az erdõvidéki polihisztor címmel tartott elõadást a szép számban megjelent érdeklõdõknek.Benkõ József református pap, tanár, jeles történetíró, az erdélyi tudományosság elismert alakja volt, aki úgy vált nemzetközileg is elismertté, hogy itthon élt, és munkásságát is itt végezte, Erdõvidéken, itt készültek tudományos munkái, itt létesített füvészkertet középajtai otthonában, melyet nem szívesen hagyott el huzamosabb ideig. Már gyermekkorában felfigyeltek kiváló emlékezõtehetségére, az akkori korban a legrangosabb, nagybaconi iskolában végezte elemi iskoláját, majd a nagyenyedi kollégiumban folytatta tanulmányait. Történelem iránti érdeklõdése olyan nagy volt, hogy minden régi iratot felvásárolt, és tanulmányozott, hogy tudását kiegészítse. Tehetségére többen felfigyeltek, Teleki Mihály fõúr megígérte, hogy támogatja külföldi tanulmányait, ez azonban a fõúr hirtelen halála miatt meghiúsult, így Benkõ József soha nem tudta tanulmányait külföldön folytatni, arra viszont büszke volt, hogy ennek ellenére tudósként is elismerték. 1767-tõl 1770-ig volt lelkipásztor Középajtán, ezt követõen sorra jelentek meg mûvei. Felmérte a helyi növényvilágot és a barlangokat, melyekrõl pontos jegyzéket készített, Középajtán 6000 növénybõl álló füvészkertet hozott létre, megírta az Erdõvidéki Református Egyházmegye történetét, a Filius Postumus-t. Az erdélyi barlangokról kiadványa jelenik meg, ezért a munkájáért a Harlemi Tudós Társaság tagjává választják. 1785-ben esperessé választják, majd tanári állást ajánlanak Székelyudvarhelyen, ezt azonban unszolásra fogadja el, nehezére esik elhagyni Középajtát, a füvészkertjét. 1793-ban Köpecre hívják papnak, itt 1796-ig szolgál, ebben az évben kapja meg az elsõ nagyobb elismerést, amikor felfedezi az ecetfának a bõr cserzésében használható tulajdonságait. Kutatási eredményeiért jutalmul húsz arany súlyú emlékérmet kap, valamint az állam költségén nyomtatják ki az ecetfáról írt munkáját. Tudományos munkássága, kiadványai, érdemei mellett emberi gyengeségei nehezítették meg életét, hiszen az évek múlásával egyre nagyobb problémát okozott az italozása, ami miatt törvénytelenségekbe is keveredett. Több esetben, a figyelmeztetések ellenére, törvénytelenül esketett, ezért perbe is keveredett, több esetben megbírságolták, azonban általában a rendkívüli érdemeit elismerõ környezete megkegyelmezett neki, bírságát is kifizették helyette. Benkõ József 1814. december 28-án, hirtelen hunyt el József nevû fia lakásán, ahol meghúzta magát felesége halála után. Szûk családi körben temették el, a környék papsága, egykori kollégái nem jelentek meg temetésén. A szerzõ az elõadás végén elmondta, "Erdõvidék szülötte, aki soha nem járt külföldi akadémián, nemzetközi hírnevû tudóssá vált, megmutatta és bizonyította, hogy Erdõvidéken élve is elismert tudóssá lehet válni, ha megvan hozzá a megfelelõ kitartás, a munka tisztelete és a tudósi alázat." Az elõadás végén a szerzõ dedikálta a helyszínen megvásárolható kiadványt.
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 950. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.