Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2015.01.09.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 905. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2015.01.09. Művelődés

Emlékezés dr. Borbáth Károly történészre

   

1931. január 13 - 1980. április 20 – egy élet határkövei. Alig lépett 50. életévébe, és elragadta Õt a halál, aminek okát a mai napig homály fedi. 84 éves lenne. Életvitelét ismerve, újabb könyvein dolgozhatna ma is. Milyen nagy szükség lenne rájuk.
Dr. Borbáth Károlyt közelebbrõl ismertem, mivel 23 évet dolgoztam Vargyason. Kapcsolatunk egyetemi tanulmányaim során alakult ki. Kolozsvári tartózkodásom során gyakran találkoztunk. Együtt ebédeltünk, kávéztunk, és amikor ideje engedte, történelem órákat tartott nekem, sétálva a városban. Gyakran meglátogattam a Történelmi Intézetben is. Sajnos ott volt a lakása is. Felfújható gumimatracon aludt. Felháborító volt a helyzete.
1978 szeptemberében, a tanévnyitó napján, a Román Televízió magyar nyelvû mûsora 35 perces riportot közvetített a vargyasi iskoláról. Ezt még Kolozsváron nézte dr. Borbáth Károly barátai körében. Hazaérkezvén, örömét fejezte ki a látottakért, és szerényen közölte, hogy az ígért dokumentációs könyvtárból Sepsiszentgyörgyön nem lesz semmi, és szeretne itthon maradni, a felszabadult történelem katedrán tanítani. Kedvezõ válaszom megnyugtatta. Amikor dr. Borbáth Károlyt befogadtam, a tanfelügyelõség személyzeti felelõse azt kérdezte, hogy nem féltem a karrieremet, hogy egy megbélyegzett embert hozok az iskolába? Egy volt kolléganõm azt mondta nekem: hogy ha semmit sem tettem volna Vargyasért, e tettemért is nagyot nõttem volna szemében.
1978. szeptember 15 és 1980. április 20 között együtt tanítottunk. Szép emlékeim vannak ebbõl az idõszakból. A falu múltja, az iskola története elõtérbe kerültek nevelõ munkánkban.
Tartalmas megyei kirándulásokat szerveztünk. 4 napos erdélyi tanulmányi kirándulásunk vezetõje volt. A Tanár Úr napjai nagy részét az iskolában töltötte. A tanáriban írt, olvasott, sokak dolgozatait, írásait javította. Többen vették igénybe segítségét. Halála elõtti napon is Demény Lajos történész Bethlen Gáborról írt könyvének kéziratát olvasta. Gyakran és hosszasan beszélgettünk, sokat tanulva tõle.
1980 áprilisában tavaszi szünidõ volt. Szokatlan volt számomra, hogy a Tanár Úr nem utazott el Kolozsvárra barátaihoz. Kérdésemre az volt a válasza, hogy Székelykeresztúrra megy, majd Székelyudvarhelyen tölt egy-két napot. Én is hazamentem Betfalvára szüleimhez. Egy volt osztálytársát kereste fel a faluban, és eljött hozzánk ebédre. Székelyudvarhely után egy éjszakát Recsenyéden töltött, Cseke Péter barátja szüleinél. Halála elõtti nap reggelén jött haza, és a délutáni órákig a tanáriban dolgozott. Együtt mentünk le az üzletbe. Õ kenyeret vásárolt, majd meghívott a cukrászdába egy kávéra. Az iskolánál jó hangulatban váltunk el. Másnap a délelõtti órában egyik milicista hozta a szörnyû hírt, hogy a szobájában halva találták. A szénmonoxid végzett vele. Komolyabb kivizsgálást nem végeztek.
Dr. Borbáth Károly temetésére nagy tömeg gyûlt össze. A falubelieken kívül sokan jöttek el Kolozsvárról, Nagyenyedrõl, Sepsiszentgyörgyrõl, Székelykeresztúrról, Székelyudvarhelyrõl. A Securitate is nagy figyelmet fordított erre, több oldalas jelentés foglalkozik a temetéssel. Valakinek a zsebébe helyezték a mikrofont és felvették a beszédeket.
A rendszerváltást követõen fontosnak tartottam Dr. Borbáth Károly emlékének ápolását. Egymás után írtam cikkeimet az újságoknak...
"Magafelejtõ sorsunk halk tudója." Borbáth Károly élete és munkássága (2008). Meglesett élet. Besúgói jelentések dr. Borbáth Károly történészrõl (2011). címû könyveimet bemutattam Vargyason, Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron és Nagyenyeden.
Dr.Borbáth Károly emlékének ápolásáért enynyit sikerült tennem. Szerettem volna többet is, de a feltételek nem adottak. Doktori értekezésének fordítását (A székelyek társadalmi helyzete a XII. -században) és a még fellelhetõ kéziratokat jó lenne könyv formájában kiadni.
Próbálkoztam is, de egyelõre sikertelenül.
Dr. Borbáth Károllyal kapcsolatos könyveimrõl csak kedvezõ vélemények jelentek meg a sajtóban, de Egyed Ákos történész levélbeli véleményét szeretném idézni: "Könyveivel dr. Borbáth Károlyt tovább élteti, amire ma nagy szükség van."
Dr. Borbáth Károly születésnapja alkalmából adózzunk tisztelettel emlékének, aki rövidre szabott életével is méltó helyet foglal el Erdõvidék nagyjai sorában. Életembõl 26 évet itt töltöttem, és erdõvidékinek is érzem magamat. Engedtessék meg, hogy én is büszke legyek rá.
Szécsi Antal, ny. tanár, Székelyudvarhely

         <<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 905. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.