Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2014.03.28.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 865. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2014.03.28. Művelődés

Megtalálták a mondabéli Réka királynét? (IV. rész)

Folytatás az elõzõ lapszámunkból Honoria neve pedig eltûnt a római krónikások-történetírók tolláról, tabutémává vált, semmi konkrétat nem írnak róla, csak találgatásokba bocsátkoznak. Hogy esetleg férjhez adták egy római patríciushoz, és még hogy nem jegyezték fel halálát sem, ami egy ilyen fontos, Augusta titulussal rendelkezõ nõszemélynél, birodalmi hercegnõnél, egyenesen elképzelhetetlen!
Azt láthatjuk, hogy van itt még a közelben egy település, ami utalhat Honorius császárra, de ugyanúgy Honoriára is, egy falu, amelyet 1679-ben egészen konkrétan villa Augustini néven említenek, és ez nem más, mint a mai Felsõrákos mellet - és szintén ezen a "gyanus" környéken levõ - Ágostonfalva. A Római Birodalomban az Augustus, a Cézár fölött álló legfelsõbb uralkodót jelentette, aki történetesen a mi Csaba királyfink anyai nagyapja vagy nagybátyja volt. De lévén, hogy Honoria is birtokolta az Augusta címet, és fõleg a fentebb elmondottak értelmében, inkább valószínûleg rá utal ez az elnevezés is. A falu feletti dombtetõrõl pedig kora-középkorból származó nyílhegyek kerültek a sepsiszentgyörgyi múzeum gyûjteményébe. De innen nem messze, Köpecen is találtak lovassírokat ebbõl az idõszakból.
Az erdõvidéki Rika földrajzi nevek nem a szláv rijeka - folyóvíz jelentésbõl jönnek, ahogy ezt mindenttudó lexikonaink írják!! Ugyanis a Rika-pataka akkor azt jelentené, hogy Patak-pataka és ez értelmetlen lenne, mert minden folyóvíznek van egy becsületes neve, amivel megkülönböztették már az õsidõkben a másiktól - kivétel talán a nagyobb folyóvizeknél lehetett, mint például a Volga (vagy a Don, mindkettõre ezt a magyarázatot kaptam) másképp Etil, ami eleve folyó jelentéssel bírt, lévén azon vidék egyetlen nagyméretû meghatározó folyóvíze! A korabeli történetírás szerint azidõben, Honoriussal versengve a Nyugat-Római Birodalomban uralkodott egy még "nyugatibb" római császár, Konstantinus is, amint Tóth Gyula is írja tehát teljes a káosz! Vagy inkább pontosan ez utal arra, hogy: A magyar krónikáknak van igazuk!? Így az egészet utólag áttekintve egy újabb gondolat született Réka Királynõ nevének magyarázatára. Igazából talán ez tûnik az egész közül a legvalószínûbbnek, a legelfogadhatóbbnak: A Honoria becézve, bizonyára Honorika volt. És ennek a rövid, vagy éppen "népi" változata pedig a: RIKA lehetett! Tehát: Honoria - Honorika -RIKA! Most nézzük meg az eddigi lehetséges változatokat: Arikan, Greka, Rik+a, Grata, Rika. Talán mind helyes lehet, mert jelenthette a tiszta úrnõt, a görög nõt, a királynét, Gratát mint keresztnevet, de a Honoria becézését is. És egyidejûleg használhatták mindeniket kisebb kiejtésbeli eltéréssel, és véletlen összecsengésük még - szójátékként is - erõsíthette az egésznek az értelmét, összetartozását. Talán pontosan ezért ad Priszkosz rétor két változatot is rá: Kreka és Rekan! A Kreka jönne a Grekából vagy a (Hono)Rikából, a Rekan pedig az Arikánból. Tehát: Rika Arikan Greka: Grata Honoria. Vagy inkább: Rika Arikan Greka: Grata (Hono) Rika jelenthetné azt, hogy a Tiszta Görög Királyné: Grata Honoria. Tehát, úgy néz ki hogy megfejtettük ezt az õsi rejtvényt. A kora-középkor sötét homályából átsejlõ, ezerötszáz évvel ezelõtti kirakósjáték - krónikások által - összekavart darabjai kezdenek lassan a helyükre kerülni, és végre szépen összeáll az a kép, amely a számunkra és az össz-magyarság számára annyira fontos székely-magyar-hun eredetet - talán végre - tisztázhatná.
De észrevettem, és tudomásul kellett vennem, ha igazán õszinte akartam lenni önmagamhoz, hogy -úgy néz ki - sajnos valami sántít a következtetésekben. Bizony Homoródok még vannak sokfele Erdélyben - elég gyakori név! Tehát nem köthetjük kimondottan Budvárhoz, Székelyudvarhelyhez, Rika- erdejéhez, patakához, sírjához - és akkor talán, valószínûleg nem is a Honoriából ered elnevezésük! Tehát a szépen felállított elmélet elbukott? Mégsem tudunk semmi biztosat ebben a témában, újra visszatért a homály, a ködös bizonytalanság? De várjunk csak egy picit, ne hamarkodjuk el a következtetéseket. Nézzük meg elõbb, hogy igazából hol is vannak még Homoród elnevezések!
Hát elõször is itt Székelyudvarhely közelében amint az elõbb már felvázoltuk. De lássuk a többit is.
Vannak Biharban, Szatmár környékén, Temesvár és Hunyad közelében is. Azonban most kezd igazán érdekessé válni a dolog. Mert hiszen ezeken a vidékeken mind-mind királyi udvar volt az Árpád-ház idején, amint az ott többnyire megjelenõ Udvard, Odvard, ... stb hasonló helynevek is elárulják! Hunyad kivételével ahol esetleg csak a hun-korban lehetett. A királyság udvari szervezetének kiépítése után az Udvar, Udvarhely, Udvard nevû vagy utótagú helyneveink utalnak ilyen udvarházak valamikori ottlétére. Azonban Temesvár mellett bejön még a Réka-királyné neve is egy Homorágya helynév mellett Temes-Rékás közelében! Tehát ott is van Réka, volt Homorágya és volt Udvarhely, akárcsak nálunk Székelyföldön! Ez egy újabb letagadhatatlan egyezés, ami nem lehet a véletlen mûve.
Ahol megjelenik a Homoród, ott általában van Udvarhely, tehát fejedelmi udvar volt a környéken, és ami külön érdekes az, hogy többnyire kellemes fürdõhelyek környékén történik mindez.
Ez jelentheti azt is hogy a Homoród szó (hévízes) fürdõhelyet jelentett volna, például mondjuk szláv nyelvekben - amit kétlek már csak azért is mert azt toplicának, tapolcának hívják - és mert ezzel már rég megtöltötték volna a fejünket, mint a Réka: patak-folyóvíz értelmezésével.
Vagy inkább azt, hogy Honoria, Rika királynénk nagyon szeretett fürdeni hévízekben, meg hogy szerette a kellemes klímájú helyeket, és évszakonként mindig oda húzódott, ahol akkor éppen a legjobban érezhette magát. Végül is, tehát a Homoródok megjelenése többfele, ahelyett, hogy megcáfolná a felvázolt elképzelést, úgy néz ki, hogy ellenkezõleg, pontosan hogy megerõsíti, szinte mondhatnám bizonyítja azt! A szkeptikusok számára - bemutatok egy sokszázéves székely szólásmondást, amelyet 1360 körül jegyeztek le, de bizonyára õsidõk óta élt a nép száján, benne volt a "közös tudatában: " Ezek a székelyek azt tartották, hogy Csaba odaveszett Görögországban; ezért mondja máig a nép általában: "Akkor térj vissza, amikor Csaba Görögországból." (Képes Krónika!!!) Tehát ismétlem és külön kihangsúlyozom: Székely õseink már 1360-ban is azt mondták, hogy Csabától származnak, aki innen ment el, de soha nem jött vissza...
És hova is ment? Hát pontosan Görögországba, ahol nagyapja vagy nagybátja, Honorius volt a császár! Nem volt szükségük ehhez könyvekbõl vett "divatos" elméletekre, mert hiszen ez a tudat mindig is ott élt, Atilla ideje óta, nagyapáink, nagyanyáink meséiben, mondáiban. Vagyis ez krónikai közlés a nép száján Erdõvidéken még ma is(!) élõ õsi Attilla, Csaba és Rika-mondáink eredetiségét támasztja alá.
Tehát összegezve az egészet: A magyar krónikákban, Honorius és a Tarihi Üngürüsz szerint Szekiz Munduz, bizánci császár volt Csabának a nagyapja. A császárnak a lánya vagy unokahúga, Honoria, gyûrût küld Atillának: Szeméremvizsgálat, eltûnik a Római történetírásból, megjelenik a titokzatos Réka, Priszkosznál Erdélyi faluban, népmondáinkban (de Atilla és Csaba is), Rika nem rijeka, Patak-pataka nincs! Görög nevek Attilla udvarában és a Csíki Székely Krónikában, megjelntek itt a Homoródok, Huszt-vára, Augustin, Homoródok, csak ahol királynõi udvar volt és hévízek közelében, Temes-Rékás Odvardnál, népi mondás: Akkor jön vissza, mikor Csaba Görögországból! Tehát már 1360-ban élt a székelység körében a hun-tudat, amit azóta sem tudtak a monarchiabeli "hivatalos" irányzatok onnan kipusztítani! Tehát: Réka - Rika - Honorika : Justa Grata Honoria, egy és ugyanaz!
Remélem több esélyünk van az eltûnt római Honoria hercegnõ székelyföldi megtalálására, mint az orosz cári család Anasztázia hercegnõje esetén történt, ha nem is konkrét fizikai testi fellelés értelmében, de legalább hátrahagyott nyomaiban. Habár lehetséges, hogy földi maradványai tényleg valahol, az Erdõvidéken - Felsõrákos és Vargyas közt - csobogó Rika-pataka ágyában alusszák örök álmukat! Justa Grata Honoria, Augusta életének a második felérõl lebbenne fel a fátyol, és Rékának, Atilla titokzatos feleségének, a hunok nagy királynéjének, tudódna ki a magasrangú származása, igazi kiléte. És még nem is beszélve mindarról, ami ezekbõl következne, és ami által annak a kornak a történelmét átírhatnák, de akár a jelenkori szomszédi viszonyainkat, kapcsolatainkat is átértékelhetnénk, javíthatnánk!
Tehát a bizánciak eltûnt hercegnõjébõl lehetett a székelyek legendás Réka-királynõje, ami két nagy világbirodalom és két különbözõ civilizáció kibékülését, frigyét jelentette akkoriban.

                                                                                                                                                                                                                                                     Kósa Ferenc - Megtaláltuk Réka királynét<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 865. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.