Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2013.08.09.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 833. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2013.08.09. Közélet

antal Minap egy 1923-ban készült végrendelet került a kezembe. Az apai tekintély és család iránti felelõsségérzet hatotta át a súlyos, és bizonytalan kimenetelû mûtétre készülõ családfõ hagyatékát. A szomorú, de nagyon határozott, céltudatos iromány Orbán Viktor által megfogalmazott gondolatokat idézett fel bennem. Család, közösség és nemzet egymáshoz szorosan kötõdõ fogalmak, valamint népet nagyobb veszély nem fenyegetheti, mintha gyökerében, a családban kezd elgyengülni.
Értékrendveszített világunkban talán nem ártana, ha néha visszatekintenénk megmaradásunk zálogára, a régi gazdálkodó székely családok íratlan, de jól mûködõ, tekintélyelven és szereteten egyaránt alapuló törvényeire. Ennek iskolapéldája lehet a fent említett végrendelet. Tekintettel a ma is élõ utódokra, a félreértések elkerülése érdekében mellõzöm a neveket az idézetekben. "…baróti lakós, bár testileg meggyengülve, de szellemi erõim teljes birtokában, érett megfontolás után, halálom esetén a következõ végrendelkezést teszem…" Három fiú és három leány édesapja, bizonyos feltételekkel ossza fel az általa örökölt, valamint szerzett ingó- és ingatlan vagyonát, a lehetõ legapróbb részleteket is figyelembe véve, úgy hagyatékoz, hogy azzal családja, és utódai javát szolgálja. "A ... utcai kisebb bel telkemet X fiamra hagyom, kit szerfelett könnyelmû természetûnek ismerek, éppen ezért e bel telket azzal a korlátozással hagyom tulajdonjogilag reá, hogy õ ezt el ne idegeníthesse, meg ne terhelhesse." Továbbá "…dûlõben fekvõ körülbelül egy hold szántómat tulajdonjogilag hagyom x és y fiaimnak egymást közt egyenlõ arányban, de az x részét azzal a korlátozással, hogy õ ezt az ingatlanrészt el ne idegeníthesse, és meg ne terhelhesse... Feleségemre hagyom … a fenti pontok alatt felsorolt összes külsõ és belsõ ingatlanaimnak fele részbeni haszonélvezetét. E haszonélvezet által tehát a gyerekeim közt felosztott összes ingatlanok tulajdonjoga korlátozva lesz, ami telekkönyvekben is kitüntetendõ. … célom az volt, hogy vagyonomat gyerekeim között igazságosan és érdekeiknek megfelelõen osszam el. Nevezetesen y fiamnak azért kívántam valamivel több vagyont hagyni, mert az utóbbi években gazdaságomnak õ volt a vezetõje, nekem és feleségemnek õ volt a gyámolí tója s mint -Istennek hála- ép és egészséges férfitõl, tõle remélem, hogy beteges ..z ..bátyját, valamint tulajdon hugait, nemkülönben elgyengült feleségemet ezután is szeretettel támogatni és mindenben segíteni fogja… x fiammal szemben, kire szintén apai szeretettel gondolok, a korlátozást a már említett okból a saját érdekében tartottam szükségesnek. Kívánom, hogy örököseim ezt a végakaratomat tiszteletben tartsák, vagyonom felett a végakaratom szerint békésen osztozzanak meg, s reám szeretettel gondoljanak."
Íme, egy közel száz évvel ezelõtti gazda gondolkodásmódja, család és vagyon iránti felelõsségérzete. Figyelembe véve a cikk elején említett erõs családokra épített nemzetet, nem kérdés, hogy miért maradt meg a székely a történelem útvesztõiben.<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 833. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.