Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2012.10.19.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 792. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2012.10.19. Aktuális hírek

Erdõfüle Szebeni Zsanett újszülött, az ifj. Szebeni Gyula és Lázár Mónika szülõk gyermeke október 13-án keresztségben részesült.
Barót Református Egyház: Kiigazítás: 2012. szeptember 22-én Borbáth Sándor Hunor és Sánta Réka kötött házasságott.
Fülöp Zoltán és Pintyi Mária Elza 2012. október 6-án házasságot kötött.
Sárközi Ákos Miklós, a Sárközi Miklós és Józsa Noémi szülõk gyermeke 2012. október 7-én keresztségben részesült.
Balázs Csenge újszülött, a Balázs András és Akácsos Adélka szülõk gyermeke 2012. október 13-án keresztségben részesült.
Nagy Zoltán életének 79. évében 2012. október 11-én elhunyt.

Hétrevaló 

A gyám fogalmunk értelmezésekor három fogalomkörrel találkozunk. Ezek közül az elsõ a jogi értelmezés. Itt arról van szó, hogy a szülõi felügyelet és gondoskodás alatt nem álló kiskorúak gondviselõire, vagyonuknak kezelõjére és törvényes képviselõjükre kell gondolnunk. Lehet valakinek gyámja azért, mert a szülei meghaltak, vagy azért, mert éppen a szülõk adták gyámság alá gyermeküket, gyermekeiket. Ez utóbbi esetben a gyám feladata elsõsorban a nevelés és a tanítás volt. A Bibliában a fogalom jogi értelemben ritkán fordul elõ. Eszternek nem volt sem anyja, sem apja, ezért nagybátyja, Mordokáj volt a gyámja. Akhábnak hetven fia volt, akiket nevelõknél helyezett el. Az Újszövetségben Pál apostol arról beszél, hogy amíg az örökösök kiskorúak, addig a gyámok és gondozók fennhatósága alatt állnak. Szóösszetételekben így találkozunk a gyámanya, gyámapa, gyámszülõ elnevezésekkel. Tudnunk kell azonban - és ez a második értelmezés -, hogy átvitt értelemben Isten az õ népének és gyermekeinek biztos gyámola, támasza, ahogy Károli Gáspár fordítjaaz eredeti szöveget. Támasz lehet a kenyér, a víz, a katona, a bíró, a próféta, az idõs, a tanácsos, de ezeket a támaszokat, gyámokat Isten akár el is távolíthatja, ha nem megfelelõen cselekednek azokkal, akik rájuk bízattak. A hitben erõsebbek feladatához tartozik, hogy a gyengéket, bátortalanokat, elesetteket, rászorulókat gyámolítsák. A harmadik vonatkozással az építészetben találkozunk. Az épület kiugró részét tartó vagy támasztó elemet nevezik gyámnak. A Bibliában az ezékieli templom leírásában olvashatunk errõl. Szóösszetételekben itt is beszélünk gyámgerendáról, gyámfáról, gyámfalról, gyámoszlopról, gyámkõrõl, amelyek mind az el- illetve ledõlés ellen nyújtanak védelmet. Akár innen is kikövetkeztethetjük, hogy Isten azért helyezte népét és választottait Krisztus gyámsága alá, hogy ezzel megakadályozza azoknak pusztulását, elkallódását, biztosítva általa minden körülmény közepette a fennmaradást. Sajnos, a gyámok visszaélhetnek ezzel a nemes feladattal, de büntetésük rajtuk van. Ma már tudomásunk van Isten után az intézményesített Gyám Hivatalokról is. Ezek is Isten gondviselõ kezének eszközei a rászorultak védelmezésében.
(Ige helyek: Eszter 2,5-7, Ezékiel 40,9-41, 2 Sámuel 22,19, I. Thessz. 5,40 versei)
<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 792. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.