Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2012.05.25.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 771. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2012.05.25. Aktuális hírek

Szárazajta id. Nagy Béla életének 59. évében, 2012. május 12-én elhalálozott.
Bardoc id. Gáspár Sándor életének 91. évében 2012. május 18-án elhunyt.
Székelyszáldobos özv. Kolumbán Gyuláné szül. Demeter Irén 74 éves korában 2012. május 21-én elhunyt.
Nagybacon Kolumbán Károly 75 éves korában 2012. május 15-én elhunyt.
Olasztelek Balázsi Juliánna újszülött, a Balázsi Gábor és Tremmel Erika Sofia szülõk gyermeke 2012. május 12-én keresztségben részesült.
Középajta 2012. május 20-án az alábbi ifjak konfirmáltak: Benkõ Andrea Henrietta, Gazdag Katalin, Nagy Mónika, Pusztai Brigitta, Benedek Zoltán, Derzsi Botond Levente, Incze Botond, Gergely Zsolt, Kellán Levente, Simon Lehel.
Erdõfüle Elsõ éves konfirmációi elõkészítésrõl bizonyságot tettek az alábbi ifjak: Nagy Ildikó, Nagy Diána Éva, Fazakas Csilla, Bándi Júlia Johanna, Sugár Krisztina, Maczkos Szende, Albert Johanna Linda, Gáspár Amanda.
A baróti Unitárius Egyházközség híre:
Pünkösd második napján hétfõn, délután 2 órakor úrvacsorával egybekötött istentisztelet lesz Köpecen a református templomban.

Hétrevaló

Pünkösd ünnepének közeledtével egyre többet beszélünk és hallunk a Szentlélek eljövetelérõl és a világban végzett munkájáról, mint Isten személyének megjelenési formájáról. Önálló személyiség – voltát emelik ki és tükrözik azok a leírások, amelyek az egyébként láthatatlan Lélek megjelenését érzékelhetõ fizikai jelenségekkel kapcsolják össze. Az ilyenfajta ábrázolásmód azért indokolt, mert mind a héber, mind a görög, Lélek jelentésû szavak eredeti jelentésükben fizikai jellegû mozzanatokat hordoznak. Jézus megkeresztelkedésekor a Szentlélek galamb formájában szállott vállára, de a pünkösdi történetet is fizikai jelenségek kísérték, szél és tüzes nyelvek alakjában. Péter apostol pedig arról beszél, hogy a Szentlélek kitöltetése látható és hallható. Sajátos bibliai ábrázolásmód az is, amely a képes beszéd eszközeivel köti fizikai jelenségekhez, dolgokhoz a Szentlélek ábrázolását, mint például Pál apostol, aki azt írja, hogy a hívõk egy Lélekkel itattattak meg, de nevezi pecsétnek és zálognak, sõt kardnak is. Szentlélek belépése az üdvösségtörténetbe elõször Jézus életében érzékelhetõ, akit Isten Lélekkel és hatalommal kent fel a szolgálatra, minek elõtte maga a fogantatás is a Szentlélek mûve. Keresztelõ János szerint, aki vízzel keresztelt, a hívek megkeresztelése is tûzzel és Szentlélekkel történik. A pünkösdi esemény után pedig a Szentlélek az Egyházban, illetve annak alkotó tagjaiban, mint tanítványokban fejti ki tevékenységét. Ez azonban nem jelenti azt, hogy munkájának korlátai lennének. Az egyház tagjait a Szentlélek készíti fel az igehirdetésre és annak befogadására. Szentlélek kapcsolja az embert Krisztushoz, akirõl elsõdlegesen tesz bizonyságot is, de Õ adja a gyülekezeti tagoknak a kegyelmi ajándékokat, amelyek Isten dicsõségére és emberek javára gyümölcsöket teremhetnek. Köszönjük meg hálaadással Isten ajándékát a Szentlélek élõ és valóságos személyében, aki uralkodik és vezérel s a nekünk szerzett váltságban oltalmaz és megtart. Áldott pünkösdöt és szívbéli feltöltekezést hozzon ez az ünnep is Mindnyájunknak, akik bizonyossággal kérjük, hogy töltse be egész életünket. <<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 771. lapszám "Aktuális hírek" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.