Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.10.01.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 685. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.10.01. Közélet

A baróti Kaszinó az elsõ világháború után
 Szóvá tette, hogy az utóbbi idõben a község „vezetõ intellektueljei” maradtak ki a kaszinóból, amit nem ért, hisz a tagsági díj csupán havi 33 lej. Az igazi okot azonban „az õsi magyar átok, a személyes torzsalkodásban” látta: „ha valakinek nem tetszik az egyik tag orra, akkor nem abban jár, hogy ne nézzen a neki nem tetszõ orra, hanem kilép a kaszinóból”. Nagybacon és Bodos községeknek kultúrházuk van, a többi környezõ községnek fogyasztási szövetkezetei, amelyek találkozóhelyekkel vannak ellátva, azonban Barótnak a kocsmákon kívül csak a kaszinó nyújt találkozási pontot, nem lévén kultúrháza, fakadt ki Fábián. Mindennek ellenére a vezetõség nem veszítette el bizalmát a további fejlesztéseket illetõen. A közgyûlés pénztárnokká választotta Pichler József divatkereskedõt és gazdává Keserû Mózes fûszerkereskedõt, Égetõ Árpád nyomdatulajdonos, Daniel József gyáros és Takó Albert szûcsmester pedig választmányi tagok lettek. A kaszinó áprilisban szükségmegoldáshoz folyamodott és felkérte a hátralékos tagokat, hogy május végéig fizessék be tartozásukat. Ellenkezõ esetben törvény útján kívánta behajtani azokat. Ugyanerre figyelmeztették a tagokat június 5-én is. Végül a döntést egy szeptemberi választmányi illetve közgyûlésre halasztották.
Az egyesület úgy tûnt, túlélte az 1932-es évet, mert 1933. február 19-re közgyûlést hirdetett meg a szokásos napirendi pontokkal. A meghívót Fábián László elnök és Nagy Lajos titkár írták alá. 1934 márciusában az öt évre kibérelt kerthelyiség területén a tagok szórakoztatására nagyobb méretû fejlesztésekbe kezdett. A református egyházközségtõl bontott fa anyagot vásárolt és tekepálya építésébe kezdett. Tervbe vették ugyanakkor teniszpálya és tornaszerekkel ellátott gyermekjátszótér építését is. Mindezen megvalósításokkal próbált a baróti kaszinó a helyiek kedvében járni, szórakozást és kikapcsolódási lehetõséget nyújtva nekik. A munkálatok sikeres befejezése érdekében a kaszinó vezetõsége felhívta a tagokat, hogy fizessék be tagdíjukat, és akik nincsenek elmaradva azok is fizessenek elõre, hogy a kitûzött tervet sikeresen meg tudják valósítani. Április 8-án már a következõ hirdetést tette közzé a helyi lapban: „A kaszinó elnöksége értesíti a tagokat, hogy a múlt évben olyan szépen bevált kerthelyiség az idén is a tagok rendelkezésére áll. A kertben a tekepálya készen van s várja a múlt évi vidám játékosokat a sok tréfával s az életet megvidámító vidámsággal. Most már az idõjárás sem akadálya a kerti szórakozásnak, mert fedett tekepálya és fedett szórakozó hely áll a tagok rendelkezésére. Minthogy azonban az építkezés sokba került, az elnökség kéri a tagokat, hogy szíveskedjenek tagdíjaikat befizetni”. Azokat, akik hat hónapnál több adóságot halmoztak fel törölni szándékozott a tagok sorából. Április 22-én bejelentették, hogy elkészült a teniszpálya is. Annak hivatalos átadását április 29-re tervezték, egy nagyobb szabású ünnepély keretében. Mindjárt a megnyitón tenisz és kugli versenyt szerveztek, amelynek elsõ díja egy bárány volt, második díja 2 liter, harmadik díja 1 liter bor. Meg is jelentek sokan az ünnepélyes megnyitón. A versenyekre 20 jelentkezõ nevezett be, a teniszezés mellett az résztvevõk kedvükre borozhattak, „flekkent” fogyaszthattak, cigányzene mellett. Nem maradhatott el a tánc és a nótázgatás sem. A kerthelyiség jelentõségét a következõképpen értékelték: „…nagy jelentõsége, hogy az egész család együtt szórakozhatik, férfiak, nõk gyermekek egyaránt. Nem kell füsttel telitett szobában, a gyermekeink szemünk elõtt vannak s a tatát is kellõ idõben fülön lehet fogni s felbuzdítani az idejében való hazamenetelre. A mai idõben nagy szükség van az emberi összesimulásra az egyes helyen élõk egymásközti barátkozására, mert amilyen csúnya dolog a községekben a kasztok szerinti széthúzás, ép oly káros az a községi intézmények, ügyekre vonatkozólag is”. Nem sokkal a hivatalos megnyitó után a kaszinót feljelentették, hogy kerthelyiségében italt árul. Kiszálltak a pénzügyõrség emberei és megvizsgálták az ügyet és a kerthelyiségben megtalálták úgy az italukat fogyasztó vendégeket, mint az egyesület italmérési engedélyét, így kénytelenek voltak távozni.
A kaszinó rendezvénye után csakhamar más egyesületek is igénybe vették a kaszinó kertet, a baróti dalárda például „kerti ünnepélyt” szervezett május 10-én. A kaszinó nyári idénye októberben lezárult. Tevékenységét a „téli helyiségben” folyatta, de a teke- és teniszpályát nem zárták be. 1935. február 17-én, nagyszámú közönség jelenlétében megtartott kaszinó közgyûlésen az akkor 60 év fölötti Fábián László végleg le szeretett volna mondani elnöki funkciójáról, ám a tagok egyhangúan visszaválasztották. Így megkezdhette 21-ik évét a kaszinó elnökeként „azzal a kijelentéssel, hogy bár sokaknak nem tetszett a múltban az õ szigorúsága és sokan deszpotizmussal is vádolták, ettõl a módszertõl jövõben sem tér el, mert egy ilyen erkölcsi testületet csak egy akarattal lehet vezetni.” Titkár maradt Nagy Lajos iskola igazgató, gazdának János Ferencz kereskedõt, könyvtárosnak Román Józsefet választották. Alelnök lett Borbáth Ferencz, pénztáros pedig Takó Ferencz. Ugyanakkor elhatározták, hogy két román nyelvû lap és a „Gondûzõ” folyóirattal szaporítják az addig járó lapok számát. Megszüntették a havi és kerti tagságot, amit a fiatalok kaszinó kertbe vonzására hoztak volt létre.  folytatjuk


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 685. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.