Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.07.02.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 672. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.07.02. Közélet

 Szombaton parlamenti választások voltak Szlovákiában. A nemzeti irányultságú Magyar Koalíció Pártja 4 % körüli eredménnyel kiesett a parlamentbõl, a balliberális, magyar-szlovák kettõs identitású Híd párt több mint 8%-al bejutott. Húszesztendõnyi pótcselekvéses magyar kisebbségi politika a Kárpát-medencében beérett, az önként vállalt politikai asszimiláció elkezdõdött Felvidéken. Utolsó utáni figyelmeztetés ez a magyar nemzetpolitikának, a nemzeti eliteknek a Kárpát-medencében. Tanulságos az erdélyi és felvidéki magyar többpártrendszer összehasonlító vizsgálata is. Míg az érdekköreiben és értékrendszerében balliberális felvidéki magyar politikai elit képviselõi uralták a Magyar Koalíció Pártját ( MKP), addig a párt egységes volt, és az volt a legfõbb politikai érték. Amikor egy demokratikus belsõ választáson a balliberális elittõl egy nemzeti-keresztény irányultságú elit átvette az MKP irányítását, akkor rövid idõn belül a magyar balliberális elit új pártot hozott létre, Híd néven. Ekkor a szlovákiai és magyarországi média nagy része a demokrácia gyõzelmérõl beszélt, arról hogy a felvidéki magyarságot megilleti a politikai opció, hogy a verseny jót tesz a politikának. Erdélyben a balliberális irányultságú elit vezette RMDSZ-ben az erdélyi nemzeti elit nem tudta belsõ választásokon átvenni az irányítást. Sõt, 2003-ban, a balliberális erdélyi elit jelképesen is leszámol nemzeti vetélytársaival akkor, amikor a közös örökségbõl, az RMDSZ-bõl gyakorlatilag kizárják a nemzeti elit szellemi vezetõjét, Tõkés Lászlót. Ekkor az erdélyi nemzeti elit saját építkezésbe és intézményesülésbe fog, létrejön az EMNT, SZNT és a választói legitimáció megszerzésére tervezett, ám 2004-ben az RMDSZ által elvágott torkú Magyar Polgári Szövetség, majd 2008-ban végül mégis létrejön és választói legitimációt szerez a Magyar Polgári Párt.A balliberális Híd párt színrelépését a kisebbségi demokrácia gyõzelmeként értékelte a felvidéki és magyarországi sajtó meghatározó része. Az erdélyi Magyar Polgári Szövetség majd Magyar Polgári Párt színrelépését egységbontásként értékelte a romániai és magyarországi sajtó nagy része. Nem véletlen a kettõs mérce! A magyarázat az, hogy miközben a határon túli magyarság választóbázisa minden régióban - tudatosan vagy ösztönösen - alapvetõen nemzeti és keresztény irányultságú, a hatalomban lévõ domináns politikai elitje alapvetõen mindenhol balliberális irányultságú. Ez van Délvidéken, Erdélyben, kiegyensúlyozottabb formában ugyan, de ez van Kárpátalján, és most már ez van Felvidéken is. Ennek az ellentmondásnak is az eredménye, hogy a nemzetileg tudatos határon túli magyar választói réteg nagy része elfordul a közélettõl, a választófülkéktõl és magába roskad. Egyedül érzi magát, és kilátástalannak érzi az általa vallott értékek közéleti-politikai képviseletét. Így van ez Erdélyben, Délvidéken, mindenhol. És a jelenlegi felvidéki helyzet sem tévesszen meg senkit, a Híd és az MKP ugyan együttesen szereztek 12%-ot, (miközben a felvidéki magyarság számaránya 10% körüli), de annak csak a Jóisten a megmondhatója, hogy a Híd magyar-szlovák pártra leadott 8%-ban hány százalék a szlovákiai szlovákok által leadott szavazat. Feltehetõen sok! Szóval, ha egy balliberális érdekkör uralmában tart politikailag egy magyar kisebbségi közösséget, az " egység". Az a nemzeti irányultságú erõ, amely ezt a balliberális uralmi monopóliumot nem akarja elfogadni, az " egységbontó".
Ha az irányításból kiszorult balliberális érdekkör a nemzeti irányultságú magyar párttal szemben másik pártot szervez, az a "demokrácia bajnoka". A lényeg, hogy a meggyötört határon túli magyar közösségek fölött a balliberális érték és érdekkör uralma fennmaradjon, hegemón legyen vagy egyenes monopolhatalom legyen. Ennek a felvidéki, erdélyi stb. balliberális elitnek a "helyzetben hozásában" és "helyzetben tartásában" elsõdlegesen a utódállami akaratoknak és érdekeknek van szerepe ( ezen balliberális elit tagjait az utódállamok biztonsági szolgálatai jobban tudják ellenõrizni ) másodlagosan pedig azon nemzetközi érdekeknek és ezekre örömmel rácsatlakozó magyarországi balliberális érdekeknek, melyek szerint nincs magyar kérdés a Kárpát -medencében, melyek szerint a magyar közösségeknek egy útja van: politikailag, lelkileg, nyelvileg asszimilálódni a többségi nemzetekhez. A 2010-es szlovákiai parlamenti választás magyar vonatkozású eredménye ezért utolsó utáni figyelmeztetés Budapestnek, a magyar nemzetpolitikának, a teljes Kárpát-medencei magyar nemzeti elitnek. Ha tovább folytatódik a húszéves nemzetpolitikai pótcselekvés, a nemes vagy nemtelen hazudozás és önbecsapás, a felvidéki helyzet nem lesz visszafordítható, sõt, a felvidéki minta – a tulajdonképpen önként vállalt politikai asszimiláció - terjedése a többi régióban sem lesz megakadályozható.
Az erdélyi nemzeti elitnek is óriási a felelõssége. Elmerülnek kicsinyes személyes torzsalkodásaikban, azok oltárán feláldozzák a közös cselekvés lehetõségét vagy megértik a felvidéki, utolsó utáni figyelmeztetést.
  dr. Veress László politikai elemzõ
Megjelent a Magyar Polgári Párt elektronikus hírlevelének, a Polgári Hírvivõnek I. évfolyam, 2. számában 2010. június 24-én.


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 672. lapszám "Közélet" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.