Kezdőlap Aktuális lapszám Archívum Laptörténet Hirdetés Impresszum Kapcsolat Linktár
 
2010.06.11.
Aktuális hírek
Közélet
Művelődés
Magazin
Sport

HIRDESSEN AZ ERDŐVIDÉKBEN!
Apróhirdetéseink 4 lejbe, míg keretes hirdetéseink négyzetcentimétere 1 lejbe kerül.
A Dr. Fábián László egyesület gondozásában megjelent Id. Antal István ny. lelkipásztor - A bardoci református egyház székely népe cimű könyve.
Részletekért klikk
Támogatónk
a Dr. Fábián László egyesület
Társoldalaink

Személyi jövedelemadója 2 %-ával támogassa a Dr. Fábián László Egyesületet!
Szükséges adatok:
Cod fiscal: 18244075
RO63OTPV300000279045RO01
Banca OTP Ag. Baraolt

<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 669. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához

2010.06.11. MűvelődésAdatok a Nagyajtai Olvasóegylet történetéhez IV. rész
 A könyvtáros az egylet könyveire vigyázott, azokat leltár szerint vette át és adta tovább utódjának. Minderrõl év végén jelentést mutatott be a választmánynak. A háznagy gondozta az egylet gazdasági ügyeit, a játékokból származó jövedelmeket, a különbözõ berendezésekkel és háztartási cikkekkel kapcsolatos kiadásokat, ügyelt a házszabályok betartására és a tagok kisebb problémáit intézte. Az egylet jegyzõje vezette a közgyûlések és választmányi ülések jegyzõkönyveit, kiadta a gyûlések határozatait az igazgatónak végrehajtás céljából, összehívta a köz- és választmányi gyûléseket. Végül az alapszabályok minden tisztviselõre érvényes elõírásokat is tartalmaztak, mint: a tisztviselõk tiszteletdíjra nem tarthattak igényt, erkölcsileg az egyesület fejlõdéséért voltak felelõsek, az egyesület vagyonához sem az egyes tagok sem azok csoportjai nem nyúlhattak. Megállapították azt is, hogy az egyesület feloszlatása esetén annak vagyona valamelyik helyi tan- vagy jótékony intézetre szállhatott.  
1887 az egyesület új helyiségbe költözött, a tagsági díjakat is kénytelenek voltak felemelni 4 Frt.-ra a folyó költségek fedezése és az olvasás igényeinek kielégítése miatt. Helyet a közbirtokosság vendéglõjében kaptak egyelõre egy hónap idõtartamra. Ez ügyben is Bíró József vendéglõssel írtak alá szerzõdést, aki ez mellett továbbra is elvállalta a helyiségek tisztán tartását és állandó világítását. Végül elengedte a helyiség bérét, csak a munkálatok díját kérte meg. Az év végén új vezetõséget választottak. Elnök lett ekkor Szilveszter Dénes, alelnök Kelemen Imre, igazgató Kónya Miklós, gazda Pálfi Albert, pénztárnok pedig Benedek János. Benedek Elek neve az egyesület életében többször is elõfordult. A március 11-én tartott közgyûlésen felolvasták az akkori országgyûlési képviselõ levelét, melyben mint a „Magyar Nép” és „Ország-Világ” címû lapok szerkesztõje felajánlotta ezeket az egylet számára. Ugyanezen gyûlésen az egyletet több alkalommal is támogató írót tiszteletbeli taggá választották. Február 29-én új elnököt találunk az egyesület élén Szotyori József királyi járásbíró személyében. 1889. január 26-án újból bálozott a nagyajtai lakosság az olvasóegylet szervezésében. A 40 Ft. jövedelmet saját könyvtáruk fejlesztésére fordították. Erre az évre az elnökségbe bekerült Zárug Lukács alelnökként. Pénztárnok lett ifj. Bíró József, gazda Lázár Albert. Az egylet állandó fenntartási gondjai is rendezõdni látszottak az év elején, hisz Bíró József vendéglõs megkapta elmaradt fizetségét és az elkövetkezõkben a kártyapénzek beszedését bízták rá, amibõl lehetõsége szerint fedeznie kellett az összes fenntartási kiadásokat. Május 25-én koncert rendezését döntötték el a község nagyvendéglõjében. 1890. február 8-án tartotta meg az egyesület rendes egyleti bálját, a községi vendéglõ nagytermében. Ezt nemcsak a faluban, hanem a környék településein is kihirdették. 1891-ben a források 60 tagról (40 rendes és 20 kültag) számolnak be. A folyamatos könyvtárgyarapítás nyomán körülbelül 750 címbõl állt ekkor a könyvállomány.
                folytatjuk


<<<Vissza az archivált cikkek lajstromához
<<<Vissza a(z) 669. lapszám "Művelődés" rovatában megjelent cikkek lajstromához
A honlap arculatát tervezte Pálfi Csaba, programozta Takó István.